Electricity,Expenses,And,Costs,Savings,-,Electrical,Energy,Concept,-

Klart med stöd till elintensiva företag

Sverige har fått klartecken för elstöd från EU-kommissionen. Regeringen har beslutat om en förordning som träder i kraft den 6 mars. Samma dag, alltså den 6 mars, kan elintensiva företag ansöka om stöd för perioden oktober-december 2022 hos Energimyndigheten. Inga besked finns ännu för det generella stödet till företag.

Regeringen har alltså tagit beslut om elstöd till elintensiv industri, det vill säga aktörer i värdekedjor för stora svenska basindustrier, som exemplifieras med gjuterier och viss kemisk industri.  Ett elintensivt företag definieras i detta sammanhang som ett företag som har 0,015kwh/omsättningskrona. Det bör innebära att även bland annat plastindustri träffas av beslutet.

-Vi hade under 2021 ett genomsnittsförbrukning på 0,011 kWh/omsatt krona, säger Natanael Forsström CFO på Fristad plast. Året efter, 2022 var vi på 0,009. Så att investera i att göra sin verksamhet mer energieffektiv tar en längre från möjlighet att få stöd utformade på detta vis.

– Vi välkomnar ett stöd, men detta är otillräckligt säger Sanna Arnfjorden Wadström, vd på Sinf. Det hjälper inte våra små och medelstora företag, utan verkar snarare vara riktat mot storföretagen. Och det premierar definitivt inte de företag som arbetat hårt med energieffektivisering, de ser nu ut att istället straffas.

Inga geografiska avgränsningar

Stödet baseras på företagens faktiska kostnader för inköpt el, med en metod som baseras på EU-kommissionens tillfälliga krisram för statliga stödåtgärder. Det finns inga geografiska avgränsningar för stödet, därmed kan även företag i elområde 1 och 2 ta del av det.

Berörda företag får stöd för elkostnader som överstiger en och en halv gång företagets genomsnittspris under 2021. För att alla ska vidta energieffektiviseringsåtgärder får högst 70 procent av 2021 års förbrukning läggas till grund för beräkningen av stödberättigade kostnader.

Företagen får ersättning för hälften av de stödberättigade kostnaderna, upp till ett tak om 2 miljoner euro (cirka 20 miljoner kronor). Taket gäller gemensamt för företag i en koncern. En förutsättning för stöd är att stödet beräknas uppgå till minst 50 000 kronor.

Fiktivt exempel

Exempelvis kan stödet för ett gjuteriföretag med en årsomsättning på 75 miljoner kr med samma elanvändning 2022 som 2021, samt med ett genomsnittligt elpris på 2 kr /kWh under stödperioden oktober till december 2022 och ett elpris på 70 öre under 2021, innebära att företaget kommer att få ett få ett stöd på ca 230 000 kr för dessa tre månader.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk