Silhouette,Of,The,Team,On,The,Mountain.,Leadership,Concept

Det nya normala – hur når du dit? Här får du några tips på vägen!

Vi är på väg ut ur en tid som har varit något av det mest omtumlande och utmanande som vi i vår del av världen har upplevt i efterkrigstid. Vårt sätt att leva och bedriva verksamhet har varit tvunget att förändras, begränsas och utvecklas. Grupper har ställts mot varandra, brister i system har blivit tydliga och många människor har upplevt förluster av både nära och kära men också av trygghet och arbete.

Pandemin har också visat på människans inneboende förmåga till anpassning och omställning. Nyfikenhet och drivkraft har gjort det möjligt att hitta nya vägar för både relationer och för sättet att bedriva verksamhet. Mycket återstår men vi är på väg mot det nya normala.

Så vad är det då, det nya normala? Det vi kanske alla spontant vill, är att allt ska vara som vanligt, men är det verkligen det om vi ger oss tid att tänka efter?

Alla verksamheter har varit tvungna att hitta nya vägar när förutsättningarna ändrades och den uppfinningsrikedom och kreativitet som funnits är ju en framgångsfaktor även nu när vi, förhoppningsvis, lämnar pandemin bakom oss. Vilka nya kunskaper och kompetenser kan våra verksamheter kapitalisera på och använda för att skapa tillväxt och framgång?

Ledarskapet har utmanats på flera nivåer under den här perioden. Ledarna har ställts inför problem som ingen tidigare har erfarenhet av. Ingen har haft ett facit eller ens en referensram att hämta kunskap ur. Ledarna har haft att hantera allt från praktiska utmaningar med hur verksamheten ska organiseras för att minimera smittspridning till andras och egen oro för smitta och omsorg om sköra anhöriga. Nya begrepp som smittspårning, skyddsutrustning, testning och karantän har blivit en del av ledares vardag. Men det har fungerat, ledarna har vuxit med uppgiften och i de flesta fall kunnat navigera i allt detta okända.

Vad gör vi med all denna kunskap och erfarenhet som de senaste åren har gett oss? Vi har några konkreta förslag:

 • Gör ett bokslut tillsammans i ledningsgruppen över tiden i pandemi
  • Vad är vi stolta över?
  • Vad har fungerat bra?
  • Vad tar vi med oss som lärdomar?
  • Hur bygger vi vidare på våra erfarenheter för att skapa framgång
 • Diskutera och identifiera det nya normala. Har ni samma tolkning? Utan en gemensam tolkning av vad det nya normala innebär för er verksamhet är det svårt att effektivt arbeta med förändringar och att kapitalisera på nya erfarenheter och kompetenser.
 • Satsa på ledarskapet. Vad behöver ni som ledare för att kunna vara hållbara och kunna föra er verksamhet framåt?

Vill ni veta mer om våra tankar kring hur ni kan utveckla er verksamhet är ni varmt välkomna att kontakta oss.

Senaste nytt

 • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk