Tillfälliga lagar med anledning av covid-19

Är du leverantör och omfattas av UTP-lagen?

Otillbörliga handelsmetoder har länge ansetts vara ett stort problem för små och medelstora företag. UTP-lagen förbjuder därför en rad otillbörliga handelsmetoder som förekommer vid kommersiell försäljning av jordbruks- och livsmedelsprodukter och är ett välkommet inslag till livsmedelsindustrin.

Med införandet av lagen förbjuds vissa handelsmetoder helt och hållet och andra handelsmetoder förbjuds om de inte avtalats om på förhand. Lagen värderar leverantörens och köparens förhandlingsstyrka där aktörernas omsättningar jämförs och placeras i olika trappsteg beroende av aktörernas storlek. Mindre leverantörer får ofta acceptera oskäliga leveransvillkor och i och med UTP-lagen så stärks de svagaste aktörerna i livsmedelskedjan och villkoren mellan stora och små aktörer utjämnas. Köpare med en omsättning under 2 miljoner EUR undantas dock helt från lagstiftningen.

Handelsmetoder som nu är förbjudna är tex längre betaltider än 30 dagar med vissa undantag, annullering av ordrar av färskvaror, krav från köparen att leverantören står förluster som uppstått i köparens lokaler och även ensidiga förändringar i leveransvillkor. De otillbörliga handelsmetoderna listas med olika grad av otillbörlighet. Den svarta listan redogör för de nio handelsmetoder som är förbjudna enligt UTP-lagen men även en grå listan anger sådant som förbjuds i det fall köparen och leverantören inte klart och tydligt i förväg avtalat om sina villkor.

Tillsammans med uppförandekoderna om betaltider så välkomnas även UTP-lagen som ökar konkurrenskraften till de mindre företagen och ger rättvisa spelregler mellan alla aktörer på marknaden. Vill du ha mer information och vägledning om UTP-lagen, ladda ner ”Vägledning till leverantörer som omfattas av UTP-lagen” eller kontakta Sinfs jurister vid frågor.

Ladda ned vägledningen till leverantörer som omfattas av UTP-lagen

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk