The,First,Carbon-tariff,System,,The,Eu,Carbon,Border,Adjustment,Mechanism

Advokat klargör CBAM-frågor

EU-processen med att införa CBAM inleddes sista kvartalet 2023 och påverkar bolag som importerar från länder utanför EU. Hur ska företag kunna få fram rätt värden att rapportera och vad händer om det blir fel? Vi kan dela med oss av några svar på alla frågor regelverket ger upphov till.

I Fordonskomponentgruppens senaste nyhetsbrev har frågor ur ett leverantörsperspektiv besvarats av advokat Omar Khalil, specialist inom punktskatter och tull på byrån Setterwalls. Vi delar med oss av hans och FKG:s matnyttiga klargöranden.

Rätt värden för CO2-påverkan

CBAM-regelverket är omfattande och kommer kräva stor administration. Under en övergångsperiod kommer det att finnas standardvärden, men på sikt ska faktiska utsläpp redovisas. Ansvaret för korrekt rapportering ligger hos importören, som riskerar sanktioner för inkorrekt rapportering.

CBAM ger inte rätt bryta avtal

Om regelverket leder till ett behov att bryta avtal med icke-EU-leverantörer är det helt och hållet en fråga om avtalsvillkor mellan parterna. Avtal kan inte brytas med hänvisning till CBAM. Samma sak gäller om företagets kunder inte vill betala merkostnaden som CBAM medför.

Övervaka hela tillverkningskedjan

CBAM omfattar inte produkter som genomgår olika bearbetningssteg i flera länder (exempelvis inom fordonsindustrin) – så kallad aktiv förädling – om inte slutprodukten importeras efter förädlingsprocessen. Regelverket förutsätter att importörerna har en god kommunikation med sina tillverkare genom hela tillverkningskedjan och rutiner för att övervaka utsläppen.

Sanktioner och rätt att överklaga

Sist men inte minst kommer frågan om sanktioner och vad som händer om företagen inte gör rätt och om det är möjligt att överklaga. Det är nationella myndigheter, i Sverige Naturvårdsverket, som ansvarar för efterlevnaden av CBAM. Eventuella sanktionsbeslut är alltså myndighetsbeslut som är överklagbara till förvaltningsdomstolen.

Läs även tidigare artikel om CBAM.

Sinf är en oberoende arbetsgivarorganisation som organiserar små och medelstora industri- och tjänsteföretag, med eller utan kollektivavtal. Om du inte är medlem och vill ha svar på fler frågor eller titta på juridikbanken – bli medlem!

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk