Foto Mette Ottosson

Ny tullavgift för importföretag – dags att förbereda för CBAM

Den 1 oktober inleddes övergångsperioden för CBAM med rapporteringskrav kvartalsvis när vissa varor deklareras för import. CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) är det regelverk som belägger företag med en extra tullavgift vid import av vissa varor från länder utanför EU från och med januari 2026.

Importerande företag berörs

De bolag som importerar järn, stål, cement, gödningsmedel, aluminium, el och vätgas från länder utanför EU påverkas. Det handlar inte bara om rena råvaror utan också om produkter som innehåller dessa ämnen vilket innebär att många svenska företag påverkas.

CBAM-produkter ska deklareras

CBAM produkter bestäms utifrån den varukod produkten har. Skruvar omfattas nödvändigtvis inte om de sitter i en färdigmonterad produkt. Finns inte produktens varukod med i CBAM-förordningen så påverkas de inte. Som importör är det viktigt att se över varukoderna på de produkter man importerar och se om de omfattas eller inte. Importerade varorna av ringa värde, under 150 euro, omfattas inte heller.

Initialt handlar det om att rapportera in data över sin import av CBAM-varor. Från och med 2026 kommer man att behöva köpa så kallade CBAM-certifikat, vars kostnad baseras på dagspriset på utsläppsrätter inom EU. För att få tillstånd att göra det måste man först ansöka om en ackreditering, det kallas att bli “CBAM-deklarant”.

Vad händer om man inte rapporterar, eller rapporterar fel?

Om man inte skickar in rapporteringen inom tidsramen eller om man struntar i att rapportera kan det resultera i sanktioner. Det kan även bli svårare för de företag som inte sköter sig att godkännas som CBAM-deklarant, vilket är ett krav för att kunna importera de aktuella varorna.

Checklista inför CBAM deklareringen

  1. Se över och uppdatera varukoderna för dina produkter och kontrollera om de anges i CBAM förordningen eller inte.
  2. Skaffa ett EORI-nummer från Tullverket för framtida rapportering hos myndigheten.
  3. Säkerställ att du har uppgifter från tillverkaren om de produkter som importeras, utsläpp och koldioxidpriser som dessa belastas med, så du kan deklarera enkelt genom ditt EORI.
  4. Utför rapporteringen kvartalsvis och se till att företaget har rutiner för den nya hanteringen. I rapporten ska mängden importerade varor, information om utsläpp och eventuella koldioxidpriser i ursprungslandet anges. Första rapportering ska inges senast 31 januari 2024.

Läs även EU Kommissionens checklistor.

Ni är alltid välkomna att höra av er om ni behöver råd och stöd från våra jurister.

Sinf är en oberoende arbetsgivarorganisation som organiserar små och medelstora industri- och tjänsteföretag, med eller utan kollektivavtal. Om du inte är medlem och vill ha svar på fler frågor eller titta på juridikbanken – bli medlem!

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk