QBIS Business Systems

  • QBIS

Ta vara på tiden och medarbetarna samtidigt som ni ökar lönsamheten med QBIS tidrapportering

I varje företag är människor och tid våra mest värdefulla resurser. Det är något som vi på QBIS Business Systems aktivt arbetar för att fler företag ska ta vara på. Vårt mål är att se till att fler får tiden att räcka till samtidigt som verksamheten växer och medarbetarna minskar stressen. Genom att effektivisera processer som tar mycket tid kan stressen och oron som uppstår på grund av tidsbrist minska.

Spara tid på ett enkelt sätt

QBIS tillhandahåller digitala system för tidrapportering som gör det enkelt att få kontroll över sitt arbete; för medarbetarna, cheferna och administratörerna som arbetar med lön och ekonomi.

Medarbetare kan tidrapportera enligt scheman, stämpla in- eller ut från arbetet, ansöka om ledighet och se sina tidssaldon såsom antalet kvarstående semesterdagar, föräldraledighet eller flextid direkt från mobilen eller med en digital stämpelklocka.

Som chef mottar man tidkort helt digitalt och godkänner dem i en smidig cykel. För glömska medarbetare skickar chefen en automatisk påminnelse till de som missat att stänga tidkortet inför attestering. Ledighetsansökningar hanteras också digitalt och synkroniseras med medarbetarens tidkort och därmed också det kommande löneunderlaget.

Ett godkänt tidkort och en godkänd ledighetsansökan kommer till administratören som i och med attesteringsledet kan känna sig lugn i att underlaget är korrekt. Med ett par snabba knapptryck som exporterar underlaget till det integrerade lönesystemet kan spara flera timmar i löneberedningen.

Förresten – Ingen installation behövs. QBIS kräver endast en internetuppkoppling och kan användas i mobilen, surfplattan eller datorn – när som helst, vart som helst.

Med QBIS får ni hjälp med

  • Enkel tidrapportering från mobilen, surfplattan eller datorn
  • Digital stämpelklocka med PIN-kord som registrerar medarbetares kom- och gåtid
  • Ledighetsplanering för semesterschema, föräldraledighet och andra typer av ledighet
  • Automatiserad process för lön och/eller fakturering med integrationer till flera av Sveriges största lön- och faktureringssystem
  • Personlig rådgivning för hur ni kan effektivisera era administrativa processer och skapa en systemlösning som passar er verksamhet

Som medlem hos Sinf har ni 20% vad gäller för samtliga QBIS- produkter. Läs mer om erbjudandet på: www.qbis.se/sinf

tidsöversikt och tidkort ledighetsplanering och mobil ledighetsplanering digital stämpelklocka och mobil stämpelklocka

 

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk