Kollektivavtal

Ett medlemskap i Sinf innebär inte att man omfattas av ett kollektivavtal. Som medlem i Sinf har du möjlighet att genom ett särskilt fullmaktsförfarande teckna avtal med IF Metall, Livs, Ledarna eller Unionen. Sinf är part i avtalen med If Metall, Livs och Ledarna och skriver hängavtal med Unionen.

Vad innebär det att omfattas av kollektivavtal?

Att ha ett avtal innebär att du får en motpart/en samarbetspartner som du ska förhandla med innan du fattar beslut om väsentliga förändringar. Ett avtal innebär också att du har ett par antal regler som du kan tillämpa i anställningen, bland annat innebär det en skyldighet för dig som arbetsgivare att teckna pensioner och försäkringar. För arbetare det vill säga, de som omfattas av kollektivavtalen med IF metall och Livs tecknas försäkringarna i Fora. För tjänstemän tecknar ni pensionsförsäkring i Collectum och Alecta. Läs mer om försäkringarna.

Vilket kollektivavtal passar er verksamhet?

Industriavtalet

Detta avtal är främst avsett för våra medlemsföretag inom tillverkningsindustrin. Eftersom detta avtal tecknas med IF Metall som är ett LO förbund så är det bara arbetare som omfattas av avtalet. Om ni också har tjänstemän så kan ni ge Sinf fullmakt att teckna avtal med Unionen eller Ledarna. Industriavtalet förhandlas mellan Sinf och IF Metall och som medlem i Sinf kan du vara med och påverka innehållet i avtalet.

Industriavtalet medför att ni som arbetsgivare tecknar det sk FORA-paket.

  • avtalspension SAF-LO
  • avtalsgruppsjukförsäkring (AGS)
  • trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA)
  • tjänstegrupplivförsäkring (TGL)
  • omställningsförsäkring (AGB och omställningsförsäkring).

Kostnaden för försäkringspaketet skiljer sig något år från år och påverkas av lönens storlek. För 2021 är kostnaden om du tecknar Industriavtalet 6, 86 procent av lönen.  (För lönedelar över 42 625 kr per månad är avgiften högre).

Om du inte vill teckna vårt Industriavtal så kan du själv teckna hängavtal med If-Metall tex teknikavtalet, SVEMEK eller Stål- och metallavtalet. Du kan också välja att tillämpa ett avtal, utan att vara bundet av det. Avtalet blir i så fall en del av de enskilda anställningsavtalen och du måste teckna Fora-paket.  Oavsett om det gäller ett hängavtal eller om avtalet är en del av det enskilda anställningsavtalet får du alltid hjälp med rådgivning, tolkningar och förhandlingar från oss på Sinf.

Livs

För företag som spisbröds, tunnbröds och sötvaruindustrin har vi avtal med Livs. Även dessa avtal medför skyldighet att teckna de sk Fora-paketet.

Ledarna

Detta avtal är Sinfs egna avtal och omfattar alla tjänstemän på företaget. Avtalet är kortfattat och innehåller flexibla möjligheter bl a en mängd olika anställningsformer. Löneavtalet är ett sk processlöneavtal och innehåller därför inga löneökningstal eller minimilöner. Nyanslutna företag tecknar pensionsförsäkring- ITP samt Tjänstegrupplivförsäkring i Collectum, Omställningsförsäkring tecknas hos TRS och TFA hos Fora.

Unionen

Beroende på vilket bransch ni tillhör så kan Sinf genom fullmakt teckna sk hängavtal med Unionen. Bl a har vi tecknat avtal för branscherna IT och Telekom, Innovation och kemi, teknik samt Teko. textil.   Avtalet omfattar tjänstemännen på företaget. ITP och TGL tecknas hos Collectum. Omställningsförsäkringen tecknas hos TRS och TFA hos Fora.

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk