Viktigt möte på Näringsdepartementet

Sinf var inbjuden till statssekreterare Emil Högberg efter att vi begärt ett samtal för att lyfta utmaningarna för de små och medelstora företagen. På vårt besök på Näringsdepartementet lyfte vi flera viktiga frågeställningar som ni företag lämnat så viktiga åsikter kring.

Viktigt möte på Näringsdepartementet

Sinf var inbjuden till statssekreterare Emil Högberg efter att vi begärt ett samtal för att lyfta utmaningarna för de små och medelstora företagen. På vårt besök på Näringsdepartementet lyfte vi flera viktiga frågeställningar som ni företag lämnat så viktiga åsikter kring.

Vi träffade statssekreteraren för Ibrahim Baylan. Sanna hade även bjudit med Svensk Plastindustris branschansvarige Lennart Johansson på mötet för att även trycka på i de utmaningar som uppkom i samband med Kinainköpen av skyddsutrustning till den svenska vården. Vi ser det som djupt bekymmersamt att stat och förvaltning köper material från Kina.

Vi efterlyser ett regelverk som styr stat, kommun och regioner som köper svenskt och det gäller inte bara plastindustrin utan i stort. Att köpa svensktillverkade produkter går också helt i linje med hållbarhetsmålen regeringen satt upp. Det minskar transporter och ökar säkerheten då svensktillverkade certifieringar går att lita på i större utsträckning, än det material som i vissa fall varit felmärkt från fjärranöstern.

Vi lyfte även vikten av att människor i Sverige skall kunna känna sig trygga genom att vi kan leverera kvalité och att våra fabrikanter genom de tjänster som levereras har en hög kunskapsnivå vilket ger slutanvändarna en större trygghet och bättre leveranssäkerhet.

Samtidigt tryckte vi på att nästan 600 000 medarbetare korttidspermitterats i Sverige under krisen och att den största gruppen som drabbats är tillverkningsindustrin, vilken står för runt 30% av samtliga permitteringar, före handel och tjänstesektor. Det är alltså av största vikt att man fokuserar och hjälper dessa bolag. I våra diskussioner tog vi upp flertalet detaljer om lösningar och vi etablerade en kontakt där vi kan fungera som en kanal för att förmedla hur det är att driva små och medelstora företag i Sverige.

Målsättningen var att ge dem en djupare bild av era bekymmer ur ett helt annat perspektiv än hos storföretagen. Vi vill att de ger mer utrymme och får större förståelse för de mindre bolagen där faktiskt 4 av 5 jobb skapats de senaste åren. Mötet avslutades i ton av att vi etablerat en kontakt och att vi behöver ha en fortsatt dialog framåt.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk