AutoNbv3

Vd-ordet: Bra kickstart av 2024

Ett nytt spännande år kickstartade med Automation Smålands årskonferens som gick av stapeln i veckan. Den var en riktigt framtidsboost med ny teknik och nya arbetssätt, vad som kan användas i produktionen för att vässa tillverkningen ytterligare för att öka produktiviteten och hållbarheten men också, och kanske framförallt, att det kommer nya lösningar för att skapa bättre lönsamhet i verksamheten.

Jag presenterade Underleverantörsbarometern, det har varit ett år präglat av lågkonjunktur men det finns en rad ljusglimtar framåt, som att räntan har stabiliserats och att inflationen har gått ner. Samtidigt vittnar juristerna på Sinf om att omorganisationerna tilltagit efter julen. Det innebär att det kan finnas värdefull arbetskraft första halvåret då stjärnor som normalt är i arbete kan bli tillgängliga för verksamheter som expanderar och behöver rekrytera. Det kan vara en stor möjlighet för er.

Det var stort fokus på AI och hur man i produktionen kan vässa genom att automatisera och höja kvalitén med hjälp av kameraövervakning i kombination med AI. Kombinationen ger möjlighet att få 100 procent kvalitetskontroll på minimal tid i realtid. Den kvalitetssäkringen slår allt som tidigare åstadkommits med ögat. Det blir väldigt kostnadseffektivt på lång sikt, samtidigt som man kan styra kvalitetsnivåerna i kombination med prissättningen vilket skapar en väldig kostnadseffektivitet och mindre svinn. Andra intressanta delar var att via AI och machine learning effektivisera underhållet i produktionsaläggningen, superspännande och kostnadseffektivt.

Therese Wilson, vd på Sordin, berättade om arbetet med att effektivisera och cirkularisera på Etac Group. Hon har skapat ett koncept för att rekonditionera använda rullstolar och ge dem en återupplivad livscykel. Dessutom lyckades Therése minska produktionstiden från 50 till 35 minuter för en del produkter med hjälp av Lean Production och automation. Bra jobbat!

Magnus Janson, vd på 2550 Engineering berättade om digitala tvillingar som optimerar produktionen in-line. Avancerad bildanalys (vision-AI) ger data som blir underlag för högre processtabilitet. Ett bra exempel på AI-applikation som ger affärsnytta i industrin redan idag.

Superspännande nyheter som kan lyfta både produktionshastighet, kvalitet och sänka kostnaderna. 2024 har så mycket möjligheter, nu kör vi!

Varma Hälsningar
Sanna

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk