VD- och styrelseansvar

För att skydda din privata ekonomi bör du se till att företaget som du representerar har en VD- och styrelseansvarsförsäkring. Om du arbetar i olika externa styrelser bör du kräva denna försäkring även av de bolagen.

Om ”någon” anser att en styrelse gjort ett dåligt arbete, exempelvis brister i den finansiella rapporteringen eller dålig förvaltning kan bland annat VD och styrelsen få hårda krav på sig. En VD- och styrelseansvarsförsäkring hjälper bland annat till att utreda om du är skadeståndsskyldig, förhandlar med den som söker skadestånd samt föra företagets talan vid rättegång.

Det är viktigt att vara medveten om att man i en styrelse har ett personligt ansvar oaktat om man varit med och fattat beslut i frågan eller inte. Det kan också framkomma skadeståndsanspråk efter att man avgått ur en styrelse eller under och efter ett eventuellt konkursförfarande.

För mer information kontakta våra rådgivare:
Säkra Stenstaden AB
Tel: 060 61 25 30
stenstaden@sakra.se

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk