Electricity,Transmission,Pylon,Silhouetted,Against,Blue,Sky,At,Dusk

Vart tredje företag får avslag om elstöd

Regeringens oro över kostnaderna för stödet till företag med hög elanvändning verkar vara mindre befogad än förväntat. De företag som är elintensiva har ansökt om betydligt mindre än det takbelopp som regeringen tidigare fastställt. Dessutom har avslagsfrekvensen varit högre än förväntat, med över en tredjedel av ansökningarna som hittills har avvisats.

Fram till den 18 juni hade företag med elanvändning på minst 0,015 kWh per omsatt krona möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd för att lindra förra årets höga elkostnader. Regeringen hade ursprungligen beräknat att stödet skulle kunna kosta så mycket som 2,4 miljarder kronor. Men nu ser det ut som att företagen bara har ansökt om cirka 1,4 miljarder kronor, vilket är betydligt mindre än förväntat.

Ändå förväntas den faktiska utbetalda summan bli ännu lägre. Energimyndigheten har redan behandlat nästan 60 procent av ansökningarna och av dessa har mer än var tredje ansökan avslagits. Det vanligaste skälet till avslag är att företagen inte har uppfyllt minimikraven för utbetalning eller inte har uppfyllt kraven på kostnad per omsatt krona. Många företag har även missat att genomföra energieffektiviseringsåtgärder, vilket har resulterat i avslag.

Anna Lindström, som är chef för stödet på Energimyndigheten, rapporterar att företagen har tagit emot beskeden med förståelse. Hon har personligen hanterat samtal när det har uppstått konflikter. Endast några få företag har överklagat besluten till Förvaltningsdomstolen.

Hittills har endast en summa på lite mer än 338 miljoner kronor beviljats till företagen, vilket är långt under de initialt beräknade 60 procent av takbeloppet från regeringen.

Elstödet för andra företag hanteras av Skatteverket. Ansökningsperioden, som började den 30 maj, pågår fram till den 25 september. Regeringen hade tidigare förutsett att ansökningarna skulle kunna uppgå till maximalt 29 miljarder kronor. Hittills har dock endast cirka 71 000 företag ansökt om sammanlagt drygt 12 miljarder kronor, alltså mindre än hälften av det förväntade beloppet. Den godkännandefrekvensen har varit högre i detta fall, där Skatteverket redan har beviljat stöd på nästan 9,6 miljarder kronor.

Victoria Ericsson, pressekreterare på Finansdepartementet, kommenterar att den exakta utbetalningssumman ännu inte är fastställd, men den kan mycket väl bli lägre än de ursprungliga takbeloppen beroende på det aktuella ansökningstrycket.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk