Vart är du på väg?

19 november, 2014

Mötet med andra människor är det viktigaste vi har. Att dela tankar, att få erfarenheter och att bolla idéer är ofta basen för vårt agerade. Häromdagen träffade jag en medlem som tidigare varit delägare i ett medlemsföretag. En av de stora frågorna vi diskuterade då var det aktuella bolagets ägardirektiv, det vill säga det dokument som beskriver vad ägarna vill med sitt företag. Där formuleras mål för tillväxt och lönsamhet, hur verksamheten ska finansieras, vilka marknader och kunder företaget ska rikta sig mot och andra avgörande riktlinjer för företaget. När vi första gången tog upp frågan om hur ägardirektivet såg ut var det många frågetecken. Vilket ägardirektiv? Måste man ha det? Är det viktigt?

Handlingsplaner och ursäkter

Under snart 30 år har jag arbetat med affärs- och företagsutveckling, ofta riktat till mindre och medelstora ägarledda företag. Min erfarenhet är att de allra flesta företagare är mycket drivna och passionerade, men det finns vanlig brist, och det är avsaknad av formulerade mål med tillhörande plan för att nå målen. Jag citerar gärna Gunde Svan som uttryckt sig så här: ”Vinnaren har alltid en handlingsplan, förloraren har alltid en ursäkt”. Tillbaka till ägardirektivet. Om ägarnas vilja inte är formulerad och om målen inte finns, hur ska man då veta vad man ska arbeta mot? Risken är stor att företagets agerande baseras på dagsläget och att långsiktigheten tappas bort. Då ligger ursäkterna nära till hands, som till exempel: …i vår bransch så…, …i den här konjunkturen så…, …just nu så…

Våra härliga möten

Tillbaka till medlemmen som var delägare och där vi diskuterade ägardirektiv. Delägarna hade jobbat tillsammans i över tio år. Den gemensamma visionen från starten låg i skymundan, de personliga förutsättningarna hade förändrats, någon delägare hade lämnat och någon ny kommit till. Självklart fanns det fler enskilda tankar än gemensamma om hur bolaget skulle drivas. Vår roll på Sinf var att samla delägarna och ställa alla frågor om hur, var, varför och så vidare. Resultatet blev ett tydligt ägardirektiv, tydligare målfokus och en förändrad ägarsammansättning. Delägaren jag mötte häromdagen fick under processen en ”aha”-upplevelse, äntligen förstod han att varför han inte kände för företaget på samma sätt som tidigare. Delägarna hade utvecklats åt olika håll, inriktningen passade inte honom längre. Han lämnade bolaget för att starta en ny verksamhet. Nu trivs alla och tycker att arbetet känns motiverande igen. Allt bara för att vi möttes och började ställa frågor. Kanske har du en situation i ditt företag som påminner om det här? Du är inte ensam. Under hösten har vi haft rekordmånga ägargrupper som kommit till oss i samma ärende. Alla med samma fråga som Kristian Luuk kommer att ställa varje fredag i programmet ”På spåret”: ”Vart är vi på väg?”

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk