varsel

Varsel om driftsinskränkning

För många av våra medlemsföretag har coronaviruset nu kommit att slå hårt mot hela verksamheten genom höga personalkostnader och stora personalbortfall i samband med minskad eller utebliven produktion. Corona är nu ett tragiskt faktum för många företag där frågan om driftsinskränkning aktualiseras. Men vad gäller vid varsel om driftsinskränkningar?

För en arbetsgivare som tvingas genomföra en driftinskränkning gäller lag (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder. Lagen gäller om minst fem anställda berörs och det är viktigt att tänka på att meddela arbetsförmedlingen när ett sådant varsel måste utföras. En uppsägning ska enligt § 2 lämnas en viss tid före driftsinskränkningen beroende på antalet anställda som beskedet berör. Minst två månader gäller om högst 25 anställda berörs, minst fyra månader om fler än 25 men färre än 100 berörs, och minst sex månader före om fler än 100 arbetstagare berörs av uppsägningen.

Många företag befinner sig nu i en situation där driftsinskränkningen inte kunnat förutses så lång tid i förväg. I rådande situation med Corona kan enligt § 4 varsel lämnas så snart som möjligt men aldrig senare än en månad före driftsinskränkningen. Det finns därmed en möjlighet för arbetsgivare att i undantagsfall utföra en snabbare varsel-process. De omständigheter som ligger till grund för uppsägningarna ska i sådant fall inte ha kunnat förutses och dessutom befinna sig utanför arbetsgivarens kontroll. Det handlar om hinder inom karaktären force majeure. Det råder viss diskussion kring huruvida Corona-epidemin ska klassificeras som en force majeure situation eller inte, men vi kan säga att i nuläget gäller den generellt som en sådan.

Du är alltid välkommen att kontakta Sinfs jurister om du har frågor med anledning av coronaviruset.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk