Varsel inför uppsägning

Varsel inför uppsägning

Vid risk för permitteringar eller uppsägningar av fem anställda eller fler inom samma län är du skyldig att skriftligen anmäla varsel till arbetsförmedlingen. Korttidspermittering ska inte varslas.

Varseltiderna är beroende av vilken typ av anställning uppsägningen gäller och hur många arbetstagare som berörs. Provanställda omfattas inte och kan sägas upp utan föregående varsel. Om personal med anställningsstöd varslas ska arbetsförmedlingen endast underrättas.

En arbetsgivare med 5 till 25 tillsvidareanställda arbetstagare inom samma län som ska varslas ska skicka in varsel senast 2 månader före uppsägningar. Vid 26-100 varslade gäller minst 4 månader före och vid över etthundra varslade minst 6 månader före uppsägningar. Visstidsanställda har en varseltid om minst 6 veckor.

Varslet räknas från tidpunkten då det lämnades (förutsätter att varslet var komplett) till dess driftsinskränkningen träder i kraft, vilket är den dag då den uppsagdes uppsägningstid med kortast uppsägningstid löper ut..

Anmäl varsel till Arbetsförmedlingen, det gör du enklast digitalt. Anmälan görs gemensamt för uppsägning av tillsvidare- och visstidsanställda. I anmälan anges:

  • Orsak till uppsägning.
  • Antal berörda arbetstagare.
  • Berörda arbetstagares yrkeskategori,
  • Datum då den först berörda arbetstagaren kommer att lämna anställningen.

Anmälan om varsel kompletteras med personförteckning och förhandlingsprotokoll senast en månad före driftsinskränkningen.

Om varsel inte sker i tid kan arbetsgivaren åläggas en särskild varselavgift. Företaget kan undkomma ansvar genom att ange en godtagbar orsak till förseningen, till exempel att driftsinskränkningen inte varit förutsebar på grund av force majeure.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk