Varning för att ingå avtal per telefon

Vi vill med denna information lyfta ett varningens finger mot att ingå avtal med bolag som vars erbjudande låter för bra för att vara sant, eller om det är ett bolag som någonstans ger er anledning att ana oråd. Dessa bolag vill ofta ingå avtal genom telefoninspelningar eller skriftliga avtal.

För några år sedan, när ”bluff-fakturor” florerade som mest hos företagen, var denna fråga mycket omskriven och uppmärksammad. Mot bakgrund av att våra företagare blivit mer medvetna om förekomsten av bluff-företag har man lyckats stävja deras existens och försämra deras möjligheter att lura företagen till betalning med oriktiga fakturor.

Inom adressregister- och elleverantörsbranschen är bluff-företagen än idag vanligt förekommande och många blir drabbade av oseriösa aktörer vars affärsupplägg till stor del bygger på att lura andra företag.

El-bluffare

Vi på Sinf har uppmärksammat att ett flertal av våra medlemmar råkat ut för dessa företag som satt i system att på ett utstuderat, och tyvärr för dessa bolag mycket framgångsrikt sätt binda företag i långa och för företagaren extremt ofördelaktiga avtal.

Ett stort antal av våra medlemmar har råkat ut för bolag som kontaktat dem och erbjudit dem en möjlighet att spara tiotusentals kronor på deras elförbrukning. Allt vår medlem behöver göra är att skriva på en tidsbegränsad fullmakt, eller svara ja på uppringarens frågar som då spelas in och utgör ett muntligt inspelat avtal. Genom dessa fullmakter har vår medlem givit fullmakt åt elmäklaren att i deras ställe hantera allt rörande deras elhandel.

Det som ofta händer är följande:

Vår medlem (X) har genom att skriva på en tidsbegränsad fullmakt 2012 givit bluffbolag (A) behörighet att i X ställe sköta all dennes elhandel. X känner sig trygg och tycker att man kan väl prova under dessa tolv månader som fullmakten gäller och se om man kan spara några kronor. Allt flyter på under dessa tolv månader och sedan händer ingenting.

Flera år senare, 2018, får X plötsligt fakturor från B gällande elförbrukning, från en annan elleverantör än vad X brukar ha. Det visar sig att det är B som gått in och ändrat elleverantör. När X skriver till B och bestrider fakturan och hänvisar till att B inte har någon rättslig grund att basera sitt agerande på, svarar B antingen att man baserar sitt agerande på fullmakten från 2012 eller att man tagit över ett avtal som A haft med aktuell elleverantör. X försöker kontakta sin elleverantör och ber dem att inte låta B byta. Elleverantören anger att de inte kan neka byten. X fortsätter att bestrida fakturorna som hela tiden kommer in, och varje gång X byter tillbaka till det elbolag man vill ha, byter B tillbaka och skickar nya fakturor.

Nu kommer man till det riktigt utstuderade i sammanhanget. Eftersom X fortsätter att bestrida, skickar B in fakturorna till Kronofogden med ansökan om betalningsföreläggande. B vet hur måna företag i allmänhet är om sin kreditvärdighet och utpressar således X att betala fakturor som helt saknar grund, eftersom X vet att noteringen i Kronofogdens och således kreditupplysningsföretagens register försvinner om skulden betalas.

Adressregisterbluffar

När det gäller adressregister är bluffen delvis mindre sofistikerad. Tillvägagångssättet är vanligen att en blankett skickas till vår medlem där man ombes att komplettera adressuppgifter och kontaktuppgifter till företaget. Blanketten är enkel och kortfattad. Det man dock lätt missar är att blankettens baksida består av villkoren för det avtal man godkänner genom att fylla i blanketten.

Ofta finns det en enkel hemsida där uppgifterna sedan publiceras och för detta tar bluff-bolaget en årsavgift på några tiotals tusen per år. Bluffbolaget är ofta registrerade utomlands, och är i regel svåra att få tag på. Inte sällan agerar de på en internationell marknad.

Vad kan ni som företag göra?

Lita på magkänslan!
Som sagt, låter något för bra för att vara sant – så är det ofta det!

Ta för vana att surfa in på www.allabolag.se och läs på om bolaget innan man ingår någon avtalsrelation med det – precis som ni troligen gör med potentiella kunder!

Kontrollera alltid Varningslistan på Svensk Handels hemsida – ligger bolaget där, avsluta all kommunikation!

Observera att dessa bolag gör allt för att försvåra för företagen att skapa sig en bild av hur saker hänger ihop, så man startar nya bolag och avregistrerar gamla bolag i flera led. Många av dessa bluff-företag är just det – det är inte mycket mer än ett organisationsnummer utan verksamhet. När man sen försöker kontakta dem, så finns de inte längre eller så har de lämnat falska kontaktuppgifter.

Verkar bolaget ha noll verksamhet och inga anställda och om företrädaren är registrerad i flera liknande ”skalbolag” – dra öronen åt er!

Ingå inte avtal med dessa typer av bolag!
För det kvittar om ni har rätten och lagen på er sida, de har hittat svagheten i systemet och använder det för allt det är värt.

Läs avtalen!
Om ni nu vill ingå avtal med ett bolag – läs läs läs!

Ofta hänvisas det någonstans i finstilt till ”allmänna villkor”. Dessa måste ni läsa innan ni ingår någon typ av avtalsrelation.

Det finns inget krav på att avtal måste vara skriftliga och man bör ha för vana att alltid ta del av villkoren innan man sluter avtal. Även i de fall där man fått del av skriftliga villkor är det många företagare som skriver under avtal och fullmakter utan att läsa villkoren.

Var särskilt uppmärksamma på skrivelser som:

  • Ger nuvarande bolag X rätt att agera å era vägnar, eller part som X sätter i sitt ställe. Om så sker tappar ni lätt kontrollen över vem som är er motpart.
  • Innebär att fullmakt och/eller avtal löper tillsvidare, med höga vitesbelopp för er om ni vill avbryta i förtid
  • Avtalar om långa uppsägningstider och/eller krångliga formuleringar kring uppsägning
  • Ger dem rätt att ensidigt ändra avtalsvillkoren
  • Ger dem möjlighet att överlåta avtalet till annan part
  • Skiljeförfarande som tvistelösningsmetod
  • Generellt svårtolkade eller osedvanligt omfattande avtalsvillkor

Det är inte meningen att skrämma upp er alltför mycket, merparten av elleverantörerna och säljande företag är rekorderliga. Får ni en påringning eller brev från ett för er okänt företag – tänk efter innan ni säger ja till någonting. Låter det försäljaren säljer ändå intressant – hänvisa dem till att maila information, läs igenom materialet noggrant och ta det skriftligen därifrån.

Är ni det minsta osäkra, ring era bolagsjurister på Sinf.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk