Värna varumärkesrätten och grundlagen – släpp förslaget om neutrala tobaksförpackningar

DEBATT – av Peter Dahlen, VD American Chamber of Commerce in Sweden, Anders Ekdahl, f.d. VD Svensk Industriförening Sinf, Anders Ericson, VD Sveriges Annonsörer, Patrik Strömer, generalsekreterare Svenska Snustillverkarföreningen och Marie Söderqvist, VD Livsmedelsföretagen

Nyligen gick Mediegrundlagskommitténs betänkande “Ändrade mediegrundlagar” (SOU 2016:58) ut på remiss. Bland alla de stora frågor som kommittén behandlade finns en som sticker ut – en sen beställning av regeringen om att inskränka tryckfriheten i syfte att kunna införa neutrala tobaksförpackningar.

Förslaget är kontroversiellt och många av kommitténs ledamöter uttryckte ett motstånd till det i ett särskilt yttrande.

Vi undertecknande representanter för svenska företags- och handelsintressen uppmanar Sveriges politiker från båda blocken att värna varumärkesrätten och inte gå vidare med förslaget.

Den parlamentariska Mediegrundlagskommittén, som sedan 2014 haft i uppdrag att utreda en rad frågor kopplade till Tryckfrihetsförordningen, fick i februari i år en beställning av regeringen om att ta fram ett förslag på hur grundlagen kan ändras för att tillåta neutrala tobaksförpackningar.

Neutrala tobaksförpackningar innebär att staten helt reglerar förpackningarnas utseende i syfte att göra dem så tråkiga och oattraktiva som möjligt. Varumärket förbjuds och ersätts med produktnamnet skrivet i ett enkelt typsnitt.

Den 15 augusti i år publicerades Global Innovation Index av World Intellectual Property Organisation (WIPO). Sverige rankades som tvåa i världen, upp från trea ifjol. Ett styrkebesked som gladde alla oss som dagligen arbetar för företags villkor i Sverige.

Immateriella tillgångar ligger i centrum när svenska företag ska växa och ta sig ut på världsmarknaden. Det är med framtidens lösningar vi konkurrerar, inte gårdagens linjeproduktion.

Sett ur det perspektivet är neutrala förpackningar, som innebär ett varumärkesförbud på lagligt sålda produkter, djupt problematiskt. Det innebär en de facto expropriering av företagens immateriella tillgångar och urholkar således på ett allvarligt sätt varumärkesrätten, något som bland annat Patent- och registreringsverket och Svenskt Näringsliv tagit ställning mot efter tidigare utredningar.

Ett dylikt förslag skulle även skapa ett prejudikat för framtiden och öppna upp för liknande förbud på andra produktområden som anses politiskt problematiska.

Vi anser att regeringen behöver en politik som stöttar skapande av immaterialrättsliga tillgångar och motverkar immaterialrättsliga problem som företag möter vid export, såsom exempelvis piratkopiering av både varumärken och produkter. Folkhälsa är viktigt och vi har inga synpunkter på att regeringen engagerar sig för att minska tobaksbrukets skadeverkningar i Sverige. Men det är inte rimligt att det sker till priset av fundamentala immaterialrättsliga värden.

I kommitténs betänkande understryks att förändringar av grundlagen hitintills och även framåt endast bör ske med en bred parlamentarisk majoritet. Allianspartiernas ledamöter gick så långt som att de skriver att en förändring av Tryckfrihetsförordningen överhuvudtaget inte bör ske i detta syfte, med hänvisning till ägande- och varumärkesrätten.

Det är därför tydligt att denna breda majoritet saknas. Vi vill därför uppmana svenska politiker från samtliga partier att värna såväl tryckfriheten som varumärkesrätten och låta detta förslag vara. Låt Sverige förbli ett föregångsland för företagsamhet och innovation.

Peter Dahlen, VD, American Chamber of Commerce in Sweden

Anders Ekdahl, f.d. VD, Svensk Industriförening Sinf

Anders Ericson, VD, Sveriges Annonsörer

Patrik Strömer, generalsekreterare, Svenska Snustillverkarföreningen

Marie Söderqvist, VD, Livsmedelsföretagen

Länk till debattartikeln på dagensjuridik.se

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk