Världsutställningen Expo 2020 i sikte - en nystart för svensk export

Photo: Alessandro Ripellino Arkitekter/Studio Adrien Gardère/Luigi Pardo Architetti

Världsutställningen Expo 2020 i sikte - en nystart för svensk export

Av: Annika Mårtensson, Export Interim en av 120+ internationella konsulter som är med på Make Trade’s digitala plattform Sweden on the Go.  Make Trade är också partner till Expo2020 med fokus på att få SME-företag till mässan. Besök Exportinterims hemsida.

 

”Expo 2020 är regeringens enskilt största satsning någonsin inom export- och investeringsfrämjandet”.

Hur kan svenska SME kan dra nytta av den?

Den 1 oktober 2021 kommer världens blickar att riktas mot Dubai då världsutställningen Expo 2020 öppnar. Sverige deltar och bygger just nu den svenska paviljongen som blir plattformen för det svenska deltagandet och där Sverige ska presenteras för världen. Utställningen pågår i 182 dagar till och med den 31 mars 2022.

Jan Thesleff, generalkommissarie för det svenska deltagandet, säger att de möjligheter som ges för deltagande företag vid Expo 2020 är särskilt viktiga efter de omvälvande förändringar som Covid-19-pandemin inneburit. Expo är en trampolin för att visa hur Sverige kan bidra till en ny normalitet, ett nytt mer hållbart sätt att leva och att göra affärer på. Expo 2020 är en unik svensk satsning.

Hur kan svenska små och medelstora företag dra nytta av den?

På grund av Covid-19 har utställningen blivit uppskjuten ett år, men behåller namnet Expo 2020. Expon kommer att hållas enligt plan men anpassas efter den nya situationen. Vissa av aktiviteterna kommer att genomföras virtuellt, men även många fysiskt. I den svenska paviljongen planeras event i hybridformat, så att du kan välja att vara på plats eller se en livesändning. På då sätt når man ut till en bredare krets.

Superkort bakgrund om världsutställningen: Den första världsutställningen hölls i London 1851 och har sedan gått (i stort sett) vart femte år på olika platser. Den arrangeras av franska BIE, Bureau International des Expositions. Utställningen har genom åren handlat om de respektive ländernas kunskap inom arkitektur och teknik där Eiffeltornet som byggdes inför världsutställningen 1889 är ett exempel och Atomium i Bryssel 1958, ett annat. Båda var tänkta att rivas efter utställningens slut, istället har de blivit landmärken och turistattraktioner. För svensk del arrangerades Stockholmsutställningen 1930 på Djurgården.

Det är första gången som Expon hålls i Mellanöstern. I öknen strax söder om Dubai, alldeles i anslutning till staden byggs mässområdet som ny spektakulär stadsdel, den ser ut som en blomma ovanifrån med en kupol i mitten. Man har till och med byggt en ny flygplats och lägenhetshotell intill, allt för att göra besöket så smidigt som möjligt.

Denna gång ställer häpnadsväckande 190 länder ut under rubriken ”Connecting minds, creating the future” och de bygger sina respektive paviljonger under tre teman; möjligheter, mobilitet och hållbarhet. Sverige kommer, inte oväntat, att ställa ut under temat hållbarhet.

Utställningen är ett tillfälle för länder att visa hela världen vad man är bäst på, presentera sin kunskap och sin spetskompetens, spänna musklerna och ja, skryta; det sparas inte på krutet. Bland 190 länder gäller det att stå ut som på vilken annan mässa som helst. Man kan tänka att teknik kommer att få en framskjutande roll i kombination med miljö och hållbarhet.

Det gör ett besök oförglömligt, något de uppskattat 25 miljoner besökarna också förväntar sig. ”Connecting minds” handlar om nätverk och de synergier som uppstår när människor möts, delar kunskap och skapar nytt. Miljötänk om något! Såklart vill Sverige bli satt på kartan som ett land att räkna med. Sveriges erkänt höga hållbarhetstänk och arbetsmoral ger goda förutsättningar för att hitta internationella affärer.

Vad kommer att göra den svenska paviljongen till en succé och hur kan svenska småföretag dra nytta av Expo 2020?

Jag ställer några frågor till generalkommissarien för det svenska Expo-deltagandet, Jan Thesleff.

Kan du berätta, hur ser den svenska paviljongen ut?

”Den svenska paviljongen heter ”The Forest” och är placerad i Expo 2020:s hållbarhetsdistrikt. Denna unika byggnad är på 2 500 kvadratmeter, byggd helt i trä och fylld med mängder av smarta, innovativa och energieffektiva lösningar. De 18 meter höga stammarna i paviljongen skapar en speciell atmosfär som genomsyras av den svenska skogen. Paviljongens nedervåning består av en publik utställning öppen för besökare under tolv timmar varje dag under den 182 dagar långa världsutställningen, från den 1 oktober 2021 till den 31 mars 2022.”

Vilken inriktning har paviljongen?

”Utställningen fokuserar på de tematiska områdena framtidens resor, transporter och smarta städer; cirkulär och biobaserad ekonomi; livsvetenskap; uppkopplad industri och nya material; och smarta samhällen. På nedervåningen finns också en kreativ scen för aktiviteter riktade till allmänheten samt ett kafé och en butik. Övervåningen består av trähus som bildar ett tak över paviljongen. I denna finns en konferensavdelning som kommer att användas av de deltagande företagen och organisationerna för deras egna specifika aktiviteter riktade till särskilt inbjudna, för högnivåbesök från regeringen, regioner, näringslivet och universitets- och forskningsvärlden. På taket finns en terrass som företagen kan använda vid evenemang och mottagningar.”

På vilka sätt visar paviljongen hållbarhet?

”Hållbarhet genomsyrar hela den svenska paviljongen som tack vare sin träkonstruktion besparar miljön uppemot 3 500 ton koldioxid jämfört med en konstruktion i stål och betong, eftersom trät binder koldioxiden i sig. Utöver huvudkonstruktionen finns det också trä i isoleringen, i fasaderna och i interiörerna. Genom solpaneler på taket och ett innovativt energisystem kommer paviljongen att vara uppemot 85 procent självförsörjande.”

Det låter som en utmaning att få till, hur går det med att färdigställa paviljongen? ”Byggnationen av paviljongen drog formellt igång under hösten 2019 och har fortlöpt under hela 2020. Bygget befinner sig nu i slutfasen och förväntas bli färdigställt inom kort. Under sommaren 2021 installeras den publika utställningen inne i paviljongen.”

Vilka företag kommer att visa upp sig i denna fantastiska paviljong?

”Totalt deltar i nuläget 112 företag och organisationer i det svenska Expo-deltagandet. Av dessa är 30 företag officiella partners som bidrar med medfinansiering till det svenska deltagandet. Våra officiella partners kommer att exponeras i den publika utställningen och få möjligheten att arrangera egna aktiviteter på den publika scenen och i konferensavdelningen. Ett stort antal företag deltar också som officiella sponsorer genom att bidra med kostnadsavlastande varor och tjänster. De företagen får också möjligheten att arrangera egna företagsaktiviteter.

Utöver dessa deltar ett antal företag och organisationer som officiella organisationer och officiella leverantörer. Alla deltagare har möjlighet att genom olika kampanjer synas i våra kommunikationskanaler. Givet världsutställningens globala fokus och Sveriges innovativa paviljong kommer deltagande företag och organisationer att få en unik exponering. De möjligheter som ges vid Expo 2020 är särskilt viktiga efter de omvälvande förändringar som Covid-19-pandemin inneburit. Expo är en trampolin för att visa hur Sverige kan bidra till en ny normalitet, ett nytt mer hållbart sätt att leva och göra affärer.”

Vilka aktiviteter planeras i paviljongen?

”Alla aktiviteter i den svenska paviljongen kommer utgå från idén om samskapande och allt innehåll skapas tillsammans med våra samarbetspartners. Aktiviteterna kommer att fokusera på fyra kategorier: samhälle, näringsliv, vetenskap och kultur. Genom dessa avser vi att sprida en positiv och allsidig bild av Sverige och det svenska samhället, främja svensk export till utlandet, turism och utländska investeringar till Sverige. Under Sveriges nationella dag den 15 december 2021 planeras ett stort firande av svensk innovationskraft, kunskap och utbildning tillsammans med deltagande företag och organisationer. En ökad uppmärksamhet kommer att riktas mot den svenska paviljongen och för detta har vi planerat ett särskilt program med företagsaktiviteter, kulturevenemang och svenskt deltagande på hög nivå. Under vår övergripande ansats om samskapande kommer många aktiviteter att arrangeras i samarbete med övriga deltagande länder, FN, EU och andra intressenter.”

Vad är det mest typiskt svenska som ni kommer att trycka på?

”Den svenska paviljongen ligger i hållbarhetsdistriktet på Expo-området och hållbarhet är en röd tråd genom hela det svenska deltagandet. Det svenska temat för Expo är ”Co-creation for Innovation”. Svenska företag har redan ett starkt utvecklat hållbarhetsarbete som knyter an till alla de tre pelarna inom hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Detta är en stark svensk prioritering under Expo och något som vi kommer att fokusera mycket på. Genom vårt deltagande får vi också möjlighet till dialog inom för Sverige viktiga frågor som mänskliga rättigheter och jämställdhet på en global arena.”

Hur har Covid-19 påverkat/påverkar arbetet?

”Pandemin har lett till att hela världsutställningen flyttades fram ett år, med försenat färdigställande av paviljongen som följd. Byggnationen kommer nu att slutföras inom kort, i god tid före invigningen. Sett till innehållet kommer fler aktiviteter i paviljongen att genomföras virtuellt eller i hybridformat. Vi vidtar just nu de åtgärder som krävs för att säkerställa dessa nya krav på innehållet.”

Hur påverkar det geografiska läget i Mellanöstern utställningen?

”Faktum är att de flesta av världens länder kommer att finnas representerade under världsutställningens sex månader och kan på så sätt ses som ett slags fredsprojekt i sig. Det är också viktigt att notera att det är första gången någonsin en världsutställning hålls Mellanöstern, men det är framför allt en mitt-i-världen-Expo.”

Vilka från Sverige borde besöka Expo Dubai?

”Expo 2020 kommer att vara levande i 182 dagar, sju dagar i veckan och 12 timmar om dygnet. Världsutställningen kommer att vara en global mötesplats dit besökarna kommer för att få uppleva nya matkulturer, arkitektur i världsklass, fantastiska liveförställningar och framför allt det senaste vad gäller hållbarhet, mobilitet och möjligheter. Expo kommer att passa alla åldrar och bakgrunder och kommer präglas av narrativ från alla världens hörn. Det är ett tillfälle att visa upp, inspireras och knyta nya kontakter. Vår målsättning är att det svenska deltagandet skall kännas lika relevant var man än kommer ifrån och vad än sysslar med.”

Vad är det bästa med en världsutställning?

”Det bästa med den här världsutställningen är att Sverige och svenska företag får en unik möjlighet att visa upp våra hållbara och klimatsmarta lösningar på en global arena. Expo 2020 innebär en fantastisk möjlighet till att främja svensk export och locka besökare och investeringar till Sverige. Deltagandet i världsutställningen blir en unik plattform eftersom regering, näringsliv, akademi och andra organisationer deltar gemensamt och det är genom samarbete och samskapande som vi når de bästa resultaten.

Det som också utmärker Expo 2020 är att världsutställningen äger rum i en unik tid och blir ett första tillfälle då världen möts igen efter pandemin, fysiskt och virtuellt. Den blir därför ett än viktigare tillfälle som nystart av världsekonomin.”

Expo Dubai 2020 är Sveriges enskilt största export och investeringsfrämjande satsning. Hur mycket pengar är det?

”Den totala budgeten för Sveriges deltagande i Expo 2020 är 249,2 miljoner kronor. Staten och näringslivet delar lika på kostnaderna.”

Om vi tänker på just svenska små och medelstora företag. Hur kommer det främja SME som vill börja med export? Hur kan företag dra nytta av investeringen?

”Medverkan vid Expo 2020 är regeringens och svenskt näringslivs enskilt största satsning på export-, investerings- och turismfrämjande någonsin. Genom att delta på världsutställningen exponeras företagen gentemot potentiella kunder och beslutsfattare från hela världen. Ambitionen är att företagens deltagande i Expo 2020 ska leda till långtgående samarbeten och affärer såväl i Mellanöstern som på ett globalt plan. Det pågår också ett arbete att engagera fler små och medelstora företag i det svenska Expodeltagandet. Det är av stor vikt att hela Sverige exporterar och då är de små och medelstora företagen otroligt viktiga att ges exponering och möjlighet att växa globalt.”

Kan du berätta lite mer om hur svenska SME ska engageras?

”När det gäller deltagandet av svenska SME under Expo 2020 har vi varit i kontakt med olika handelskammare, science parks och andra organisationer för att försöka få våra mycket innovativa företag ombord. En del deltar genom de samarbeten som vi har med svenska myndigheter och vi samarbetar i synnerhet nära Business Sweden i denna fråga.

Vi inser emellertid att det finns en kostnadsutmaning för många små och medelstora företag att delta. Vi kommer under våren att växla upp våra kontakter gentemot svenska SME, bland annat genom ett uppdaterat informationspaket om hur dessa företag på bästa sätt kan dra nytta av möjligheterna med ett deltagande i Expo 2020 och där vi tipsar om olika möjligheter till viss finansiering av deltagandet från statliga organisationer.”

Tack till Jan Thesleff, generalkommissarie för det svenska deltagandet i Expo 2020

Rådet till svenska SME är att hålla utkik, mer information kommer. Och planera för att vara delaktig. Det är ett bra sätt att börja tänka internationellt att i någon mån vara en del av Expo 2020. Res dit och andas in den internationella atmosfären och om du inte kan det, delta i livesändningar. Se utställningen som en plattform där du tillsammans med andra kan hitta nya affärer och utveckla befintliga. Träd symboliserar tillväxt, en tro på framtiden och det genomsyrar den svenska paviljongen. Temat ”Connecting minds, creating the future” antyder att detta är något vi gör tillsammans, med dig.

De företag som är intresserade att delta kan vända sig till moa.zeidlitz@gov.se.

www.expo2020.se www.expo2020dubai.com

Öppet 12 timmar dagligen från den 1 oktober 2021 till den 31 mars 2022.

Resa till Dubai: Flyg med Emirates, direkt från Stockholm, ca 5 900 kr, flygtid 6 timmar. Turistvisum ges på flygplatsen.

Coronauppdateringar finns på: https://www.swedenabroad.se/sv/om-utlandet-f%C3%B6r-svenska-medborgare/f%C3%B6renade-arabemiraten/

Av Annika Mårtensson, Export Interim.
Jan Thessleff, Commissioner General Expo 2020 for SE in Dubai

Annika Mårtensson

Annika Mårtensson

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk