Nathalie_Fors_S8A6719

Varför är det viktigt med sekretessavtal?

Ett sekretessavtal, på engelska Non Disclosure Agreement ”NDA”, är ett åtagande om att hemlighålla information som parten till sekretessavtalet får ta del av vid exempelvis en anställning eller ett uppdragsavtal. Vi klargör vad du behöver tänka på.

Syftet med sekretessavtalet är att minska risken för spridning av företagshemligheter. Nästan alla bolag har hemlig information om till exempel produkter, kunder, prismodeller, utvecklingsmöjligheter och liknande. Om den informationen hamnar i fel händer kan bolaget skadas allvarligt.

Trots detta behöver man ofta dela sina företagshemligheter med andra parter, exempelvis i samband med en potentiell partner, kund eller investerare. Då är det viktigt att tydligt reglera hur informationen ska hanteras genom ett sekretessavtal.

Vad behöver företaget tänka på?

  • Sekretessavtalet avser oftast all information, även muntlig information. Se till att sekretessavtalet är påskrivet av båda parter innan ni delar med er av informationen.
  • Vite eller skadestånd? Vite fungerar som en förutbestämd bot som motparten får betala om denne skulle läcka information som är hemlig enligt sekretessavtalet. Ett vite kan utgå vid varje överträdelse. Genom att avtala om ett vite slipper man ta fram bevisning om den ekonomiska skada som ni har lidit på grund av motpartens brott mot sekretessavtalet. Vid ekonomisk skadestånd måste överträdelsen ha orsakat och lett till en faktisk skada – vilket ställer helt andra krav på bevisning.
  • Se till att avtalet inkluderar en bestämmelse om värvningsförbud så att motparten inte stjäl företagets anställda.
  • Säkerställ och tydliggör upphovsrätt för delat material.
  • Tvistelösning – skiljeförfarande är dyrt men hemligt. Ett förenklat skiljeförfarande kan vara att föredra.

Den allra säkraste vägen till att få det sekretessavtal just du vill ha är att rådgöra med juristerna på Sinf.

 

Sinf är en oberoende arbetsgivarorganisation som organiserar små och medelstora industri- och tjänsteföretag, med eller utan kollektivavtal. Om du inte är medlem och vill ha svar på fler frågor eller titta på juridikbanken – bli medlem!

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk