Varför behövs en körjournal?

15 december, 2014

Om vi ska utgå från lagen så finns inget uttryckligt krav på körjournal. Det blir dock upp till dig som företagare/anställd att sedan bevisa att bilen inte körts privat, för att slippa förmånsbeskattning, om skatteverket begär det underlaget. Underlaget kan antingen skrivas manuellt, enligt bifogat exempel, eller föras både elektroniskt via till exempel appen, Addmobile körjournal och sedan komplettera manuellt.

Framför allt vid nedan tre situationer är det bra att ha en detaljerad och noggrant förd körjournal:
1. Om du som ägare eller anställd har dispositionsrätt till en bil, rätten att bestämma över den när du inte äger bilen ska du för att undvika bilförmån visa att bilen endast använts i ringa omfattning för privat körning. Definitionen på ringa omfattning är att bilen endast använts vid högst tio tillfällen per år och med en sammanlagd körsträcka på högst 100 mil. Båda förutsättningarna ska vara uppfyllda för att du ska slippa en skattepliktig förmån. (Resor mellan bostad och tjänsteställe samt hemresor från annan ort, räknas normalt som privata.)

2. Om du kör 3000 mil eller mer i tjänsten med förmånsbil under kalenderåret, då har du möjlighet att få en lägre bilförmån (75 % av värdet).

3. Om du har fritt drivmedel i samband med bilförmån så är det för dina privata resor som du blir beskattad för drivmedelsförmån under förutsättning att du kan visa hur mycket som du har kört i tjänsten. Kan du inte visa hur mycket du kört i tjänsten blir du beskattad för allt drivmedel.

Information som ska finnas med i din körjournal:
• Mätarställning vid årets början
• Datum och mätarställning vid resans start samt varifrån resan startade
• Ärende samt vilka platser/företag/kontaktpersoner du besökt (behövs inte vid privata resor)
• Hur många kilometer du kört
• Datum och mätarställning vid resans slut samt var resan avslutades.
• Mätarställning vid årets slut

Det är även bra om du noterar antal liter bränsle och pris för att kunna beräkna exakta värdet av privatkörningen.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk