Vad innebär de förlängda krisåtgärderna?

Vad innebär de förlänga krisåtgärderna?

De nya åtgärderna innebär att regeringen förlänger korttidspermitteringen och skjuter på när karenstiden inträder. Detta innebär i praktiken att de som varit permitterade från mars kan fortsätta att vara det. Vidare förlängs de förhöjda nivåerna och stöd kan beviljas ändra fram till 30 juni 2021. Karenstiden skjuts därför upp och inträder efter närmare 16 månader istället för tidigare 9 månader. Staten inför därmed en förlängning av den totala tiden med 7 månader. Reglerna kommer att tillämpas från 1 december 2020 så det inte kommer att bli något glapp för de som är korttidspermitterade.

Det ordinarie systemet innebär att staten, arbetstagaren och arbetsgivaren delar lika på arbetstidsminskningen vid en 60 procentig anställning. Staten tog och fortsätter ta ansvar för 75 procent av permitteringskostnaden fram till 31 mars. Från 1 april fram till 30 juni så sjunker det statliga biståndet ner till att vara 50 % av permitteringskostnaden.

Sinf ser mycket glädjande på denna förlängning och välkomnar en fortsatt dialog med såväl staten som tillväxtverket för att finna bästa lösningar för SME-företagen.

Förlängd korttidspermittering i upp till sju månader
I praktiken innebär det att korttidspermitteringar som har beviljats under 2020 kommer kunna förlängas med upp till ytterligare sju månader, eller som längst till 30 juni 2021.
> Omställningsstöd i tre ytterligare månader
Regeringen kommer föreslå att omställningsstödet förlängs så att det också kan sökas för augusti – oktober 2020. Stödet riktar sig till företag som har tappat minst 50 procent av omsättningen.
> Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare i tre ytterligare månader​​​​​​​
Det kommer att föreslås att detta stöd ska förlängas så att omsättningsminskningar under augusti – oktober 2020 också ska kunna ligga till grund för stöd. Det blir en ny ansökningsomgång.
> Förlängd möjlighet till anstånd med skatteinbetalningar
Regeringen kommer föreslå att anståndstiden ska kunna utökas med ytterligare ett år för alla som har beviljats anstånd enligt det nya regelverket.
> Lättnader i a-kassan för företagare förlängs​​​​​​​
Regeringen kommer föreslå att de tillfälliga förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen för företagare förlängs så att de ska gälla även 2021.

Se regeringens presskonferens här

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk