High,Power,Electricity,Poles,In,Urban,Area.,Energy,Supply,,Distribution

Vad beror de höga elpriserna på?

Skriven av vår samarbetspartner Fortum

Under sommaren har vi kunnat se att prisnivåerna har legat på en hög nivå, och även nu den senaste veckan har priserna rört sig uppåt mot höga nivåer om man jämför med förra året vid samma tidpunkt. Vad beror detta på? Fortum förklarar.

Enkelt förklarat bestäms elpriset efter tillgång och efterfrågan. Det som påverkar om priset går upp eller ner kan bero på många olika faktorer, så som vattentillgång. Efterfrågan ökar också om det är kyligare väder och priset påverkas av hur mycket el som kan produceras. Eftersom sommaren bjöd på en torr väderutveckling så innebär det också att vattennivåerna är lägre och ligger under vad som är normalt för årstiden, jämfört med förra året som hade extremt höga vattennivåer.

Just nu är Forsmark 2 och Ringhals 3 återigen på väg in i drift efter underhållsarbete under sommaren. Även om det så klart utjämnar prisbilden så spås också en ökad efterfrågan och därmed fortsatt höga priser då temperaturerna faller när vi nu närmar oss hösten.

Bristande förmåga att transportera elen

Vädret har så klart stor inverkan på prissättningen men det finns också andra faktorer som leder till att företagets elräkning är högre än vanligt. Det beror nämligen också på att planerbar produktion av el, flera kärnkraftsreaktorer i klartext, i södra Sverige lagts ned samtidigt som det byggts mycket vindkraft i norra delarna av landet. Det har inte bara påverkat förmågan att hålla balansen då vindkraften är väderberoende, det betyder även att förmågan att transportera elen från norr till söder blivit viktigare och svårare. Vi saknar både i dag och för många år framåt tillräcklig överföringskapacitet för att transportera elen från norr till söder.

Den globala ekonomin

En annan faktor är också den globala ekonomin och det faktum att många länder nu börjar återhämta sig från pandemin. Ett land där hjulen återigen börjar snurra är Kina, som är en stor konsument av fossil energi (kol och gas). Detta har lett till högre fossilpriser som vi i Sverige delvis smittas av.

Så sammanfattningsvis beror prisskillnaderna dels på hur elen produceras, väder, globala ekonomin och inte minst på att elen inte kommer ner från norr till söder på grund av bristande överföringskapacitet. Det är just därför det kan uppstå prisskillnader områdena emellan.

Vad kan ert företag göra? Läs Fortums blogginlägg om energispartips!

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk