LAS-utredningen – Efterfrågade förändringar för små och medelstora företag

Vad är vanligaste misstagen från arbetsgivaren vid uppsägningar p g a arbetsbrist?

Det vanligaste misstaget när en arbetsgivare säger upp någon på grund av arbetsbrist är att man missat att MBL-förhandla sitt förslag till förändring  med berört fackförbund eller att man förhandlat med fel motpart. Om en arbetsgivare har kollektivavtal så är det i första hand den som man har kollektivavtal med som man ska förhandla arbetsbristen med. Om arbetsbristen särskilt berör en person som inte är medlem i det fackförbund som man har kollektivavtal med så är man istället skyldig att förhandla uppsägningen  med den personens fackförbund . Om man inte har något kollektivavtal alls så ska man förhandla med samtliga berörda fackförbund. Om inget fackförbund däremot berörs så kan uppsägningen genomföras utan någon föregående facklig förhandling.  Kom ihåg att om minst fem personer riskerar att bli uppsagda så ska man också varsla arbetsförmedlingen om den planerade förändringen.

Ett annat misstag som då och då kommer upp är att arbetsgivaren inte använder korrekt blankett när man säger upp. På Sinfs hemsida finns en särskild blankett som kan användas vid uppsägningen på grund av arbetsbrist.  Vid minska tveksamhet så rådfråga någon av Sinfs jurister så hjälper vi dig. Det är bättre att ringa en gång för mycket.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk