ansvarsförsäkring 900x700

Vad är egentligen en ansvarsförsäkring?

En ansvarsförsäkring är ett grundskydd för ditt företag så att du kan skydda dig mot oförutsedda kostnader vid skadeståndsskyldighet. Det faktum att du skadat en kunds egendom innebär inte per automatik att du blir skadeståndsskyldig.

Många företagare tar på sig kostnader innan försäkringsbolaget har rett ut vem som egentligen är skadeståndsskyldig. En till synes liten skada kan medföra mycket stora kostnader i slutändan. Tar du på dig ansvaret innan försäkringsbolaget utrett vem som är skyldig får du oftast själv ta kostnaden.

För dig som har den skräddarsydda medlemsförsäkringen finns många extra utökningar utöver en så kallad ”vanlig” ansvarsförsäkring.

Exempel på omfattning i Sinfs ansvars- och arbetsområdesförsäkring

  • Åtkomst, ersätter kostnader för att komma åt att reparera en skada
  • Entreprenadansvar, utökad ansvarsförsäkring vid entreprenad ex. vid ekonomisk skada
  • Miljöskada, ersätter ex. sanering av brandrök som skadar grannens fastighet
  • Allrisk, skydd för själva arbetet man utfört på entreprenaden innan arbetet är överlämnat
  • Forcering, kostnader för att återställa arbeten
  • Befintlig egendom sk ROT, skyddar skador på beställarens befintliga egendom

Se till att du är rätt försäkrad, fråga våra försäkringsrådgivare på Säkra om råd och tips.

För mer information gå in på sinf.sakrast.se
Eller ta kontakt med våra försäkringsrådgivare på Säkra:
Tel: 060-61 25 30

E-post: stenstaden@sakra.se

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk