”Utrikeshandeln riskerar påverkas negativt av regeringens tobaksförslag”

2 mars, 2016
PRESSMEDDELANDE
Genom att förorda införandet av neutrala tobaksförpackningar hotas svenska handelsintressen. Svensk Industriförening Sinf uppmanar nu regeringen att tänka igenom effekterna och snarast låta näringsministern komplettera med ett tillägg som ser till konsekvenserna för svenska import- och exportintressen.

Idag har regeringens utredare lämnat sitt slutbetänkande, ”En översyn av tobakslagen – nya steg mot ett minskat tobaksbruk”. Innebörden är bland annat att regeringen nu tycks öppna dörren för att standardiserade, neutrala förpackningar på tobak införs i Sverige. Utifrån ett frihandelsperspektiv varnar nu Svensk Industriförening Sinf för de negativa konsekvenser som kan komma att uppstå till följd av förslaget, t ex i form av restriktioner och bojkotter riktat mot svenska handelsintressen på tillväxtmarknader. Därför bör näringsministern omedelbart komplettera med ett tilläggsdirektiv som fokuserar på vilka följder intrång i immaterialrätten har för svenska import- och exportintressen.

Folkhälsominister Gabriel Wikström har tidigare ställt sig bakom åtgärder som driver det tobaksförebyggande arbetet betydligt längre än vad EU:s tobaksdirektiv innebär och med dagens besked tar regeringen nästa steg i den riktningen. Eftersom förslaget om att införa neutrala förpackningar kräver grundlagsändring överförs den frågan till Mediegrundlagskommittén, som nu har fram till september 2016 på sig att utreda förslaget. Neutrala förpackningar innebär att alla paket ska ha en enhetlig utformning, med varningstexter och varumärket skrivet i ett neutralt typsnitt.

– Att förorda införandet av neutrala tobakspaket skickar direkt felaktiga signaler till omvärlden. Låt oss ta exemplet Indonesien, som visar att neutrala förpackningar på varor har blivit ett slagträ i vad som kan liknas vid begynnande handelskonflikter mellan regionala intressen. Att vi på hemmaplan går vidare med sådana åtgärder innebär att vi aktualiserar ett slags handelshinder för någon annan, säger Ander Ekdahl, vd, Sinf.

– Regeringen behöver en handelspolitik som med större kraft motverkar de immaterialrättsliga hinder som svenska företag möter och har svårt att motverka på egen hand. Piratkopiering och varumärkesstölder är idag ett redan ett stort problem, säger Anders Ekdahl,

– Det är en sak att göra insatser för att främja människors hälsa. Det är en annan sak att kunna väga sådana åtgärder mot egendomsskyddet och varumärkesrätten och därtill kunna göra en handelspolitisk bedömning av hur effekterna av att införa ett sådant förslag tas emot av andra handelsintressen i omvärlden, menar Ander Ekdahl.

– Det finns också en påtaglig risk att den här typen av handelshinder inte stannar vid tobak, alkohol eller andra känsliga konsumentprodukter. I värsta fall kan det vara början på något som i förlängningen hotar den fria rörligheten och handeln mellan regioner, avslutar Anders Ekdahl, vd för Svensk Industriförening Sinf.

– Regeringen måste därför med näringsministern som ansvarig ta initiativ till en kompletterande utredning som tar de svenska handelsintressena i beaktande i anslutning till folkhälsoministerns viljeriktning, säger Anders Ekdahl avslutningsvis.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk