korttidsarbete

Utökat stöd för korttidsarbete

Igår presenterades förbättringar i systemet för korttidsarbete. Regeringen och samarbetspartierna föreslår att företagen med stöd från staten kan minska arbetstiden för sina anställda med 80 procent. Observera att det endast är förslag som inte är klubbade i riksdagen ännu. Regeringen kommer att överlämna förslagen till riksdagen i en extra ändringsbudget i mitten av maj. Sinf kommer att följa utvecklingen och informera mer om åtgärderna längre fram.

– Vi har under de senaste veckorna fått många frågor runt korttidsarbete och vi ser att många av våra små och medelstora företag har hamnat eller riskerar att hamna i en svår ekonomisk situation på grund av det rådande läget. Sinf välkomnar alla åtgärder som vidtas för att lindra konsekvenserna för våra medlemmar och deras anställda. En utökning av permitteringsgraden till 80 procent är en åtgärd i rätt riktning och kan förhoppningsvis begränsa antalet varsel bland små och medelstora företag, säger Magnus Lindström, chefsförhandlare Sinf.

Uppväxling av systemet med korttidspermittering

Systemet för korttidspermittering föreslås förstärkas tillfälligt. Förslaget innebär att arbetsgivare nu kan minska arbetstiden för anställda med upp till 80 procent, och att staten tar den största delen av kostnaden. Förstärkningen av systemet ska gälla under tre månader från den 1 maj 2020.

Arbetsgivarens kostnader minskar kraftigt

Det nya systemet innebär att kostnaderna minskar ännu mer för arbetsgivaren. Lönekostnaden för en anställd minskar med över 70 procent samtidigt som arbetstagaren får behålla nästan 90 procent av sin ursprungliga lön. Kombinerat med de nedsatta arbetsgivaravgifterna kan upp till 86 procent av den totala lönekostnaden lyftas från arbetsgivaren under maj och juni månad.

Kraftigt utökade kontrollinsatser

Med en högre ersättningsgrad krävs också större kontroll. Regeringen kommer tillföra resurser motsvarande 130 medarbetare till Skatteverket för att kontrollera företag som fått stöd för korttidspermittering. Detta kommer bland annat ske genom fler oanmälda kontroller av personalliggare.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk