Import och export för SME-företag

Utländsk spetskompetens kan bli dyrt för företaget

Det behövs kraftfulla reformer för att svenska företag ska kunna konkurrera om utländska talanger. För att locka till sig attraktiva medarbetare från andra länder krävs vanligen att företag garanterar en nettolön motsvarande den i hemlandet.

Medarbetaren kompenseras för inkomstskatt som överskjuter hemlandets nivå, för att det ska bli skatteneutralt att arbeta i Sverige. Utöver det kan det också bli fråga om kompensation för det högre kostnadsläget här. Det handlar om rejäla påslag – mellan 15.000 och 100.000 kronor i månaden, beroende på vilket land medarbetaren kommer ifrån. Det konstaterar Dagens Industri, som har tagit del av en kartläggning som EY genomfört.

Utländsk spetskompetens med löner som uppgår till minst två prisbasbelopp per månad (95.000 kronor) omfattas av expertskatt, som innebär att 25 procent av ersättningen undantas från skatt och sociala avgifter. Expertskatten träffar för närvarande cirka 2.500 personer i Sverige.

Om vi sneglar mot grannlandet Danmark ser vi att deras expertskatt kan tillämpas i sju år, inkomstkraven är lägre, bedömningskriterierna mindre strikta och – sist men inte minst – de har inga arbetsgivaravgifter.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk