Electricity,Transmission,Pylon,Silhouetted,Against,Blue,Sky,At,Dusk

Uppdrag ska stärka försörjningstryggheten i energisektorn

Svenska kraftnät och Energimyndigheten uppdras att kartlägga befintlig och outnyttjad elproduktion, identifiera orsakerna till att den inte är tillgänglig och förbereda en utvidgning av den svenska effektreserven.

Energi- och näringsminister Ebba Busch uppger att Sverige behöver bygga upp ett robust elsystem som kan leverera den el vi behöver årets alla timmar.

Svenska kraftnät och Energimyndigheten ska under det första halvåret av 2023 kartlägga potentialen i befintlig och outnyttjad elproduktion samt identifiera orsakerna till att den inte tillgängliggjorts elmarknaden. Myndigheterna ska också förbereda för att utvidga den svenska effektreserven i syfte att säkerställa att de åtgärder som finns används för att trygga elförsörjningen nästa vinter.

För att bemöta långsiktiga utmaningar ska myndigheterna bland annat redogöra för hur elproduktion utifrån kraftslag bidrar till och samverkar för att skapa en trygg elförsörjning som säkerställer driftsäkerhet, överföringskapacitet och tillräcklig mängd el. Myndigheterna ska utifrån detta vid behov lämna förslag på åtgärder, ersättningsmodeller och regeländringar.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk