elmätare

Uppdrag - sänkta elpriser i södra Sverige

Svenska Kraftnät uppdras dels att ta fram förutsättningar för aktörer som använder mycket el att anpassa eller minska sin elanvändning, dels att upphandla mer planerbar elproduktion i elområde 3 och 4. Det ska ge en tydlig effekt på elpriset i södra Sverige i närtid.

Energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar uppger att elpriset kan sänkas märkbart genom att några procent av elanvändningen flyttas bort från de timmar på dygnet då behovet är som störst. För att hantera effekttoppar vid kritiska tidpunkter ska nu förutsättningar skapas för aktörer som använder mycket el att anpassa eller minska sin elanvändning.

Svenska Kraftnät har fått i uppdrag att dels förbereda för att kunna upphandla ytterligare så kallad förbrukningsreduktion eller andra flexibilitetsåtgärder, dels förbereda för att upphandla mer planerbar elproduktion i elområdena 3 och 4, till exempel kraftvärme.

Förbrukningsreduktion innebär att industriföretag eller andra aktörer som förbrukar mycket el, mot ersättning minskar sin förbrukning.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk