Three,People,Are,Sitting,On,A,Isolate

Undersökning om familjeföretagens tillväxt

Ledare i familjeföretag över hela världen ger sin syn på nuläge och framtid för sina företag – de tror på en minskad global tillväxt det närmsta året, men på ökade intäkter i det egna företaget. Det är främst inflationen som oroar. Många är proaktiva och har redan antingen satt in eller planerat åtgärder för att hantera den ekonomiska utvecklingen. 

I en delrapport av CEO Survey 2023 speglas den uppfattning 765 vd:ar i familjeföretag har. Utöver inflation oroar de sig främst för makroekonomiskt instabilitet och geopolitiska konflikter, både på ett och fem års sikt. Var fjärde av dem tror att deras företag kommer att påverkas av klimatförändringar och cyberrisker. Det skriver pwc i sin företagarblogg. 

De vanligaste proaktiva åtgärderna familjeföretagen har gjort är att minska kostnaderna, höja priserna och hitta alternativa leverantörer, de utmanas av att hitta balansen mellan behoven. 

Behovet av nytänkande och förändring är stort. Lönsamheten påverkas främst av brist på arbetskraft/kompetens, ändrade konsumtionsmönster, leveransstörningar och förändringar i regelverk. De har också stora investeringar i automation av processer och system framför sig. 

-De svenska företagarna har utmanats under flera år, ändå har fyra av fem nya jobb skapats i små och medelstora företag. Efter pandemin följde nya utmaningar, varav elpriserna är ett av de svårare. Företagen har också haft svårigheter att hitta arbetskraft och kompetens under många år, vilket har varit och är en tillväxtbroms. I allt detta behöver de också automatisera i stor utsträckning. Sinf arbetar aktivt med flera av de här frågorna för att stödja våra medlemsföretag, men det är också en nationell angelägenhet, säger Sanna Arnfjorden Wadström.

Sammanfattning av resultatet 

  • 72 procent tror på en minskad global tillväxt det kommande året 
  • 38 procent tror på ökade intäkter i det egna företaget under samma period 
  • 39 procent tror att företaget kommer att vara framgångsrikt i högst tio år med nuvarande inriktning 
  • 23 procent kommer att minska företagets koldioxidutsläpp 

Läs mer 

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk