Underleverantörernas besked - konjunkturen viker inom sex månader

Svenska underleverantörer är tydliga, lågkonjunkturen står för dörren. Det visar Underleverantörsbarometern för tredje kvartalet 2019. 57 procent av de svarande tror att högkonjunkturen viker inom sex månader.

– Tyvärr delar allt fler uppfattningen att vi är på väg mot sämre tider, säger Sanna Arnfjorden Wadström, VD Svensk Industriförening Sinf.

Idag presenterar Svensk Industriförening Sinf Underleverantörsbarometern för tredje kvartalet 2019 i samband med Elmia Subcontractor i Jönköping. För ett år sedan löd rubriken till samma undersökning ”Underleverantörerna spår nedgång 2019”, vilket bland annat byggde på att antalet företag som avsåg att öka personalstyrkan hade minskat med cirka hälften på knappt ett år. I årets barometer för samma period ser vi att underleverantörernas pessimistiska syn förra året verkar infrias.

  • 57 procent av företagen tror att högkonjunkturen viker inom sex månader. Detta att jämföra med 24 procent förra kvartalet och 28 procent motsvarande kvartal 2018.
  • 45 procent av företagen upplever att vi är på väg in i en lågkonjunktur. Detta att jämföra med 24 procent förra kvartalet och 17 procent motsvarande kvartal 2018.
  • 7 procent av företagen anser att vi är mitt inne i en högkonjunktur. Detta att jämföra med 27 procent förra kvartalet och 30 procent motsvarande kvartal 2018

– Företagen är tydliga med att de ser en lågkonjunktur komma allt närmre. Förhoppningsvis är företagen så pass medvetna om vad som komma skall att man också hinner anpassa sig till den rådande situationen, menar Sanna Arnfjorden Wadström, VD Svensk Industriförening Sinf.

Sinfs Underleverantörsbarometer görs kvartalsvis bland mindre och medelstora underleverantörer. Barometern för det tredje kvartalet 2019 med prognoser om det fjärde kvartalet 2019 visar bland annat på följande resultat:

  • 36 procent av underleverantörerna i undersökningen anger att de förväntar en ökad orderingång i tredje kvartalet. Det är 14 procentenheter lägre än föregående kvartal och andelen som förväntar en minskning har ökat från 15 till 32 procent. I barometern för motsvarande kvartal 2018 såg det annorlunda ut; då förväntade sig 48 procent en ökad orderingång och 19 procent en minskning.
  • 58 procent av företagen ser tillgången på utbildad arbetskraft som ett problem. Detta att jämföra med 56 procent i förra Underleverantörsbarometern.
  • Andelen underleverantörer som planerar att öka sin personalstyrka under innevarande kvartal minskar; från 24 procent förra kvartalet till 20 procent.
  • Andelen som planerar att minska personalstyrkan under innevarande kvartal är 15 procent jämfört med tio procent föregående kvartal. För ett år sedan var siffran 12 procent.
  • 29 procent spår en ökad orderingång för nästkommande kvartal. Detta att jämföra med 41 procent i andra kvartalet och 42 procent tredje kvartalet 2018.

I Underleverantörsbarometern mäter Svensk Industriförening Sinf kontinuerligt stämningen bland de mindre och medelstora underleverantörerna till storföretag. Sinf har cirka 1 200 medlemsföretag.

För mer information och för att få fler fakta från Underleverantörsbarometern, vänligen kontakta:
Sanna Arnfjorden Wadström, VD Svensk Industriförening Sinf, 0706-09 65 00
Peter Bergh, Civilekonom Svensk Industriförening Sinf, 0708-56 99 69
Jenny Persson, Kommunikationsansvarig Svensk Industriförening Sinf, 0708-56 99 31 

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk