Underleverantörerna spår nedgång 2019

Underleverantörsbarometern Q3 – 2018


Svenska underleverantörer förbereder sig för en konjunkturnedgång. Det visar Underleverantörsbarometern för tredje kvartalet 2018. På bara ett år har antalet företag som avser att öka personalstyrkan minskat med cirka hälften.

– Jag tror inte att vi kan bortse från det faktum att det råder en viss skepsis inför framtiden. Tron att det skulle gå lika bra 2019 som föregående år är inte stor, säger Joakim Norlén, VD Svensk Industriförening Sinf.

Idag presenterar Svensk Industriförening Sinf Underleverantörsbarometern för tredje kvartalet 2018 i samband med Elmia Subcontractor i Jönköping. För ett år sedan löd rubriken till samma undersökning ”Rekordår för svenska underleverantörer” vilken byggde på att antalet företag som hade ökat sin omsättning låg på över 60 procent. Det var fjärde kvartalet i följd där man låg över 60 procent i ökning. Dessutom visade barometern positiva omsättningsförändringar för fjärde kvartalet i rad. Senaste gången det hade hänt var 2010.

Nu, ett år senare, är tonläget ett annat. Likaså siffrorna:

  • 30 procent av företagen anser att vi är mitt inne i en högkonjunktur. Detta att jämföras med 48 procent förra kvartalet och 60 procent motsvarande kvartal 2017
  • 17 procent av företagen tror att vi är på väg in i en lågkonjunktur. Detta att jämföras med 7 procent förra kvartalet och 5 procent motsvarande kvartal 2017.
  • Just nu förbereder sig företagen för en eventuell konjunkturnedgång och de har redan vidtagit flera åtgärder. Bland annat ser vi att man prioriterar nya kunder, nya branscher och ökad marknadsföring. Enligt mitt sätt att se det så finns det alltså en god kunskap om hur man tacklar dessa situationer, säger Joakim Norlén.Sinfs Underleverantörsbarometer görs kvartalsvis bland mindre och medelstora underleverantörer. Barometern för det tredje kvartalet 2018 med prognoser om det fjärde kvartalet 2018 visar bland annat följande resultat:

  • 48 procent av underleverantörerna i undersökningen anger att de förväntar en ökad orderingång i tredje kvartalet. Det är sex procentenheter lägre än föregående kvartal och andelen som förväntar en minskning har ökat från 18 till 19 procent. I barometern för motsvarande kvartal 2017 såg det annorlunda ut; då förväntade sig 61 procent en ökad orderingång och tio procent en minskning.
  • 65 procent av företagen ser tillgången på utbildad arbetskraft som ett problem. Detta att jämföra med 66 procent i förra Underleverantörsbarometern, men vi behöver bara gå tillbaka till andra kvartalet 2016 då noteringen var 42 procent.
  • 24 procent av företagen redovisar ökad lönsamhet jämfört med 41 procent motsvarande period föregående år. I föregående kvartal var andelen 32 procent.
  • Andelen underleverantörer som planerar att öka sin personalstyrka under innevarande kvartal minskar drastiskt; från 31 procent förra kvartalet till 19 procent.
  • Andelen som planerar att minska personalstyrkan under innevarande kvartal är 12 procent jämfört med sex procent föregående kvartal. För ett år sedan var siffran 1 procent.
  • 42 procent spår en ökad orderingång för nästkommande kvartal. Detta att jämföras med 50 procent i andra kvartalet och 56 procent tredje kvartalet 2017.I Underleverantörsbarometern mäter Svensk Industriförening Sinf kontinuerligt stämningen bland de mindre och medelstora underleverantörerna till storföretag. Sinf har cirka 1 200 medlemsföretag.

För mer information och för att få flera fakta från Underleverantörsbarometern, vänligen kontakta:

Joakim Norlén, VD Svensk Industriförening Sinf, 070- 683 89 28
Peter Bergh, Civilekonom Svensk Industriförening Sinf, 070-856 99 69
Jessica Seeger, Kommunikationsansvarig Svensk Industriförening Sinf, 070-856 99 46

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk