Underleverantörerna på efterkälken vid en Brexit

Svenska underleverantörer ligger efter när det gäller att förbereda sig inför en Brexit. När tidsgränsen för en Brexit skjutits framåt verkar det som att underleverantörerna också skjutit på sitt eget agerande i Brexitfrågan. Siffrorna i Exportenkäten 2019 visar att svenska underleverantörer inte hänger med när det gäller konkreta förberedelser inför en Brexit.

– Det är olyckligt att företagen inte agerar nu utan fortsätter att skjuta upp problemet, säger Sanna Arnfjorden Wadström, VD Svensk Industriförening Sinf.

Idag presenterar Svensk Industriförening Sinf och mässarrangören Elmia den årliga Exportkartläggningen i samband med Elmia Subcontractor i Jönköping; norra Europas största underleverantörsmässa. Enkäten, som görs för elfte året, tar upp de senaste trenderna och ger bland annat inblick i vilka länder som företagen finner mest intressanta att exportera till, men också vilka insatser man föredrar för att ta plats på internationella marknader.

I fråga om det alltmer aktuella ämnet Brexit, har en dryg tredjedel av företagen som svarat på undersökningen affärer med Storbritannien och kommer sålunda drabbas av en närliggande Brexit. 60 procent av de företagen gör inköp från Storbritannien och 43 procent har försäljning i Storbritannien. Hur har då företagen förberett sig inför Brexit? 14 procent av företagen har inte gjort någonting. 38 procent har gjort en riskanalys, och av de företagen har några gjort hemläxan ordentligt genom att även ta till konkreta åtgärder i förväg. Merparten av företagen har endast tagit del av information om Brexit men inte agerat nämnvärt.

När det gäller att säkra sina risker vid exportaffärer kan man konstatera att tre av tio företag inte säkrar sin exportrisk överhuvudtaget. Sju av tio företag säkrar aktivt risken vid exportaffärer antingen med valutasäkring (19 procent), förskottsbetalning (43 procent) eller kreditförsäkring (8 procent).

I elva år har Svensk Industriförening Sinf ställt frågan hur stor del av företagens omsättning som går på export och sedan nio år tillbaka ställs även frågan hur stor del av företagens omsättning som förväntas gå på export om fem år. När man samkör svaren framträder en bild av hur företagen konsekvent är överoptimistiska om framtiden. 2014 förväntade sig 28 procent av företagen att omsätta mellan 21–40 procent av omsättningen 2019, men resultatet för 2019 är endast 14 procent. 2014 förväntade sig 21 procent av företagen att omsätta mellan 41–60 procent av omsättningen 2019, men resultatet för 2019 är 10 procent.

Vad vi även ser i kartläggningen är att företagen inte ökat sin export nämnvärt under den senaste tioårsperioden. 2010 var andelen företag som exporterade mer än 40 procent av sin omsättning 16 procent. 2019 är andelen företag som exporterar mer än 40 procent av sin omsättning 19 procent. Men optimismen hos företagen fortsätter och till 2024 hoppas 29 procent av företagen att man ska exportera över 40 procent.

Exportenkäten görs årligen av Svensk Industriförening Sinf och Elmia inför Elmia Subcontractor i Jönköping. Enkäten ställs till de företag som ställer ut på mässan samt de industriföretag som är medlemmar i Sinf.

För mer information och för att få fler fakta från Exportenkäten, vänligen kontakta:

Sanna Arnfjorden Wadström, VD Svensk Industriförening Sinf, 070- 609 65 00
Peter Bergh, Civilekonom Svensk Industriförening Sinf, 0708-56 99 69
Jenny Persson, Kommunikatiör Svensk Industriförening Sinf, 0708-56 99 31

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk