sinf arbetsgivarorganisation

Underleverantörer ska få kortare betalningstider

Svensk Industriförening Sinf har länge arbetat med frågan gällande långa betalningstider och välkomnar storföretagens beslut om en hederskod för att förkorta betalningstiderna. Dagens långa betalningstider skadar likviditeten hos små- och medelstora företag, vilket i sin tur begränsar tillväxten för svensk industri. Förhoppningen är att storbolagens viljeförklaring nu innebär en faktisk förändring, så att underleverantörer får betalt inom 30 dagar och därmed slipper agera bank till storföretagen.

Bakgrund

Sinf har tillsammans med en rad andra näringslivsorganisationer, arbetat med frågan om betalningstider sedan 2011. I januari 2017 uppmanade närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) det svenska näringslivet att se över hur betalningstiderna kunde förkortas för att säkerställa tillväxten inom svensk industri. Mikael Damberg sammankallade en grupp med storbolag som ålades en tidsfrist för att diskutera fram en lösning inom sex månader, till undvikande av lagstiftning på området. Nu har 13 svenska storbolag, däribland Volvo Cars, Scania, Electrolux, Telia och H&M, kommit överens om att införa en hederskod. Initiativet från storföretagen har koordinerats av Näringsdepartementet och kommer att följas upp för att säkerställa att kod och övriga ansträngningar med ett hållbarhetsinitiativ också ger en faktisk effekt på långa betalningstider inom näringslivet.

Vill du veta mer?

Gå in på betaltider.se eller kontakta oss på Sinf.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk