Underleverantörer kräver lagändring

Pressmeddelande 8 november 2016

Det är en relativt sval Underleverantörsbarometer som idag presenteras av Svensk Industriförening Sinf på Elmia Subcontractor i Jönköping. Med ett rejält undantag – kravet på lagändring och därmed att få betalt i tid.

Nu väntar vi på att näringsminister Mikael Damberg agerar. Allt fler vill se en lagstiftning som reglerar betalningstider. Uppenbarligen förstår inte de kunder som drar på betalningarna att de skapar stora problem längre ner i värdekedjan, säger en mycket bestämd Anders Ekdahl, f.d. VD Svensk Industriförening Sinf.

Frågan om betalningstider har åter aktualiserats då näringsminister Mikael Damberg inom kort kommer att redovisa en utredning för Riksdagens näringsutskott. När frågan var diskuterades på allvar förra gången, 2013, ville 60 procent av underleverantörerna se en lagstiftning. En andel som nu växt till 70 procent. En undersökning som Sinf lät göra våren 2016 visade att 77 procent av de underleverantörer som förhandlat med sina kunder om längre betalningstid än 30 dagar upplevt att förhandlingen mer eller mindre var en förutsättning för affär.

– Att effektivisera för att nå lägre produktionskostnader är OK, men att hålla inne betalningarna som tack för hjälpen är fel väg. Den likviditetsförstärkning som snabbare betalningar skulle ge förbättrar förutsättningarna för rekryteringar och investeringar, något som i slutänden gynnar kunderna, menar Anders Ekdahl

Årets tredje kvartal kunde inte matcha den starka första halvan av 2016. Andelen företag som ökade omsättningen minskade under tredje kvartalet, precis som utsikterna för årets slut.

– På fler mätpunkter som omsättning, orderingång och lönsamhet ser vi att andelen företag som ökar är mindre än i föregående kvartal. Just nu går det bra för de allra flesta, men osäkerheten är påtaglig bland underleverantörerna som anar en sämre konjunktur. Därtill påverkar osäkra faktorer som till exempel valet i USA och eventuella konsekvenserna av Brexit, säger Anders Ekdahl.

Inför 2017 har 69 procent svarat att de budgeterat med en ökad omsättning och 13 procent med en minskad omsättning. Inför 2016 svarade 70 procent med en ökning och 5 procent med en minskning.

Ytterligare fakta från Underleverantörsbarometern:

49 procent av företagen ser tillgången på utbildad arbetskraft som ett problem. Detta att jämföra med 42 procent i förra underleverantörsbarometern.
Knappt hälften av underleverantörerna (45 procent) har ökat sin omsättning tredje kvartalet 2016 jämfört med 66 procent föregående kvartal.
45 procent av företagen bedömer att orderingången ökar under fjärde kvartalet 2016 vilket kan jämföras med 51 procent inför det tredje kvartalet 2016
Andelen underleverantörer som planerar att öka sin personalstyrka under tredje kvartalet minskar från 26 procent till 21 procent. Andelen som planerar att säga upp har minskat från 11 procent till 7 procent.

I Underleverantörsbarometern mäter Sinf kontinuerligt stämningen bland de mindre och medelstora underleverantörerna till storföretag. Sinf har cirka 1 200 medlemsföretag.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk