Tunga branschorganisationer lanserar nollvision för förlorade industrijobb

Nollvision
Stöd till ökad innovationskraft. Tillgång till statligt riskkapital för att utveckla små- och medelstora industriföretag. Det är två viktiga beståndsdelar i den ”Nollvision för förlorade industrijobb”, som industriorganisationerna FKG och SINF presenterar på Ny Teknik debatt.
– Teknikindustrin är lokomotivet för ekonomi. Det är industrin som drar tjänste- och servicesektorn i landet, säger Fredrik Sidahl, vd på FKG – Fordonskomponentgruppen.

Tillsammans med Anders Ekdahl, vd för SINF – Svensk Industriförening, vill Sidahl att det nuvarande strategiska fordonsforskningsprogrammet FFI både vidgas och tillförs ytterligare kapital till projekt inom forskning och utveckling kopplade till teknikindustrin.
– Det är inom, och av, teknikindustrin som nya arbeten skapas. För att ha en bibehållen konkurrenskraft är det inte fel att låta ett så framgångsrikt innovationsprogram som FFI växa sett både till FoU-projekt och genom mer kapital från staten.
– Det är en förebild sett till vilken utväxling industrin och samhället kan få, menar Fredrik Sidahl.

I linje med förslaget om ett vidgat innovationsprogram för att skapa nya jobb, föreslår debattörerna även att det statliga riskkapitalbolaget Fouriertransform får ett nytt och vidgat direktiv där investeringarna ska ligga inom teknikindustri.
– Krona för krona är ett populärt uttryck i dessa finansiellt turbulenta tider.
– Ska staten gå in med riskkapital måste utveckling, innovation och externt kapital kopplas till hur många nya jobb som investeringen kan förutspås skapa, menar Anders Ekdahl, vd för SINF – Svensk industriförening.
– En investering inom industrin är också en investering inom tjänste- och servicesektorn, tillägger han.

FKG och SINF vill också starta upp en idédebatt kring industrins förutsättningar i Sverige. De kallar den för ”Nollvisionen för förlorade industrijobb”. Enligt organisationerna kan de stora utmaningarna som globalisering, urbanisering och digitalisering vara till svensk fördel eftersom Sverige ligger långt framme inom samtliga tre utvecklingsstadier.
– Framtidens industri är i en allt högre grad en kombination av hård- och mjukvara. Därför vill vi vidga kvalitetsbegreppet ”Made in Sweden” till ”Made by Sweden”
– Detta med tanke på arbetet med Europas nyindustrialisering som ryms inom begreppet ”Industrie 4.0”, avslutar Fredrik Sidahl.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk