Trendbrott: allt fler underleverantörer anställer

Pressmeddelande 10 maj, 2016
En klar majoritet av svenska underleverantörer upplever en högkonjunktur och andelen företag som avser att nyanställa är den högsta på fem år.
Så kan man sammanfatta resultatet av Underleverantörsbarometern som idag presenteras av Svensk Industriförening Sinf.

– Det ser riktigt bra ut. Nu ligger utmaningen i att hitta utbildad arbetskraft till företagen, säger Anders Ekdahl, vd Sinf.
Sinfs Underleverantörsbarometer görs kvartalsvis bland mindre och medelstora underleverantörer. Barometern för det första kvartalet 2016 med prognoser om det andra kvartalet 2016 avslutades den 30 april och det som utmärker sig är att sex av tio svenska underleverantörer upplever en högkonjunktur samt att var tredje planerar att anställa under andra kvartalet 2016.

– Vi märker helt klart att produktionen återvänder till Sverige. Majoriteten av företagen har ökat omsättningen och ser en fortsatt ökad orderingång. Andelen företag som avser att anställa i närtid ökar och är den högsta på fem år. Även om det är brist på utbildad arbetskraft är företagen optimistiska. Ett skäl kan vara den ökade graden av automation och digitalisering inom industrin som lockar andra målgrupper än tidigare, säger Anders Ekdahl.

54 procent av underleverantörerna i undersökningen anger att de förväntar en ökad orderingång i andra kvartalet. Det är nio procentenheter mer än föregående kvartal, andelen som förväntar en minskning har sjunkit från 17 procent till tolv procent.

– Svenska underleverantörer är konkurrenskraftiga, bland annat tack vare hög kvalitet, flexibilitet och en stark entreprenörsanda. Skulle de därtill kunna öka produktionskapaciteten är de ännu intressantare. Att finnas på en något så när lokal marknad som Europa är en fördel sett till totala kostnader för en levererad produkt, därtill bör hållbarhetsaspekter lyftas fram, säger Anders Ekdahl.

31 procent anger i undersökningen att de planerar att anställa jämfört med 27 procent i föregående kvartal. 34 procent upplever att de är mitt i en högkonjunktur och 24 procent att högkonjunkturen kommer snart, medan blott 18 procent tror på en nedgång.

– Bristen på utbildad arbetskraft är något som hälften av företagen upplever. De är dock beredda att bidra genom praktiskt lärande. Den utbildningsform de bedömer bäst löser problemet är lärlingsutbildningar och YH-liknande utbildningar. Gymnasieutbildningar hyser man dock inget större hopp till, säger Anders Ekdahl, VD Sinf.

På frågan om vilka utbildningsformer företagen bedömer skulle lösa problemet med brist på utbildad arbetskraft har 70 procent svarat lärlingssystem och 55 procent någon typ av YH-utbildning. Sex procent har svarat gymnasieutbildning och 17 procent universitet/högskola.

Ytterligare fakta från Underleverantörsbarometern:
• 49 procent av företagen ser tillgången på utbildad arbetskraft som ett problem. Detta att jämföra med 51 procent i förra underleverantörsbarometern.
• Drygt hälften av underleverantörerna (52 procent) har ökat sin omsättning första kvartalet 2016 jämfört med 50 procent föregående kvartal.
• 54 procent av företagen bedömer att orderingången ökar under andra kvartalet 2016 vilket kan jämföras med 45 procent inför det första kvartalet 2016
• Andelen underleverantörer som planerar att öka sin personalstyrka under första kvartalet ökar från 27 procent till 31 procent. Andelen som planerar att säga upp har ökat från sex procent till 8 procent.

I Underleverantörsbarometern mäter Sinf kontinuerligt stämningen bland de mindre och medelstora underleverantörerna till storföretag. Sinf har cirka 1 200 medlemsföretag.

För mer information och för att få flera fakta från Underleverantörsbarometern, vänligen kontakta: Anders Ekdahl, VD för Svensk Industriförening Sinf, telefon 070-759 62 19

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk