Man,Calculate,Domestic,Bills,At,Home.,Businessman,Using,Calculator,At

Tillfälliga skatteanstånd förlängs

Regeringen föreslår en förlängning av möjligheten för företag att få tillfälliga skatteanstånd. Samtidigt ökas antalet anståndsmånader från nio till tolv. Syftet är att ge företag möjlighet att komma igenom en tillfällig, svår period med likviditetsbrist.

Den föreslagna utökningen innebär bland annat att den bortre tidsgränsen för anstånden flyttas från 12 februari till 12 september 2023. Dessutom ska uppehåll för preliminärskatt på lön och arbetsgivaravgifter kunna beviljas för högst 12 månader, istället för de nio månader som gäller idag. Detsamma gäller moms för företag som redovisar moms månads- eller kvartalsvis. Företag som redovisar moms årsvis får även i fortsättningen skjuta upp två års moms. Enligt förslaget ska även anstånd kunna beviljas för redovisningsperioder som inföll under april-juni 2022.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 13 februari.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk