Teknikindustrins egen innovationskraft

En undersökning (se nedan) som Sinf gjorde hösten 2014 bland underleverantörsindustrier, visade att de mindre och medelstora företagen ofta är innovativa, men det stöd och kapital som ställts till förfogande från den offentliga sidan når inte fram.

Andra undersökningar som Sinf gjort de senaste åren visar att det är lika illa på exportsidan. Både inom innovation och internationalisering jobbar man alltså med eget kapital. Det är på sätt och vis rimligt, men om det finns offentligt kapital måste det riktas dit det finns förutsättningar att lyckas.

Går då utvecklingen för nya affärer tillräckligt fort? Nej, troligen inte. Det finns affärer att göra och det är heller inget fel på innovationsförmågan, men bristen på kapital bromsar utvecklingen av företagen.

SME-företag utanför storstäderna
För att förstå hela bilden måste man titta på företagens struktur. Företagen är nästan alltid ägarledda och ofta har de funnits i flera generationer. De finns ofta på mindre orter där man blivit en betydelsefull arbetsgivare. En del av företagsfilosofin är att inte ta för stora risker och att inte skuldsätta verksamheten. Man vet att det kommer sämre tider då och då, vilket man rustar för. Återigen ingen brist på marknad eller idéer, men brist på kapital att förverkliga dem.

Finanskrisen slog hårt
Den situation som företagen befinner sig i nu har varit likartad sedan finans- och fordonskrisen 2008-2009. Då tömde man sitt egna kapital för att företagen skulle överleva, och hålet i ekonomin blev större än vad tidigare kriser resulterat i. Sedan dess har konjunkturen inte riktigt lyft någon gång och kassorna inte heller fyllts på i den utsträckning som skulle ha behövts. Samtidigt har företagen investerat i moderna och automatiserade produktionsanläggningar för att hålla konkurrenskraften uppe.

Kapital som lyfter verksamheten
Det innebär att en stor del av den mindre och medelstora industrin befinner sig i närheten av ”dödens dal”, det vill säga ett begrepp som ofta används för ”start-ups”. En situation där det finns produkter och tjänster att sälja, men för att fullfölja utvecklings- och marknadsarbetet behövs riskkapital som kan överbrygga likviditetsbristen i ett utvecklingsskede. Det här måste de som vill skapa jobb se. Sverige behöver självklart nya och fler företag, men potentialen i de företag som redan finns är betydande.

-Vägen till ökad konkurrenskraft går genom effektivisering och produktutveckling, där är innovationsstöd en avgörande faktor. Innovationsförmågan finns, men vår undersökning visar det offentliga innovationsstöden inte når underleverantörerna, säger Anders Ekdahl, VD Svensk Industriförening Sinf

•71 % av innovationer och uppfinningar utvecklas i företagen, 10 % av uppfinnare och innovatörer, 2 % av högskola/universitet eller genom examensarbete
•86 % finansierar bolagen själva, 1 % av Vinnova, 1 % av ALMI, 3 % av annan offentlig aktör
•40 % av innovationerna/uppfinningarna leder till nya produkter, 23 % till något mer IP-rättigheter, 22 % till nya affärsenheter

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk