Tack för i år!

Tack för i år!

Det har varit ett händelserikt år på Sinf. Bland annat sitter vi numera med i Tillväxtverkets referensgrupp för Smart Industri där vårt mål är att lyfta de frågor som är viktiga för er medlemmar. På juristsidan har vår nya utökade service varit mycket uppskattad. Vi har hjälpt till med såväl kund- och leverantörsavtal som arbetsrättsliga frågor. Rekrytering pågår dessutom för att anställa ett par nya jurister som kommer in till våren.

Intresset har varit stort kring ägarskiftesfrågorna och flertalet medlemmar får idag rådgivning vid ägarskiften och medling inom familjen. Många familjeföretag upplever stora utmaningar i rättvisefrågor och att ta stöd utifrån brukar skapa betydande förbättringar.

Vikten av att hänga med i teknikutvecklingen är något som jag har belyst i många seminarier under året, bland annat på Skandinaviens största projektledarkongress under temat digitalisering. I en global rapport från Boston Consulting Group, som presenterades nyligen, framkom att hälften av svenskarna tror att jobben kommer att påverkas av teknikutvecklingen. Samtidigt tillhör Sverige bottenskiktet när det gäller vidareutbildning – vilket kan påverka konkurrenskraften. Det finns idag ett bra stöd för er som företag att nyttja när det gäller digitalisering, ta vara på den möjligheten.

Även internt genomför vi en modernisering. Under året har vi gjort stora besparingar och fått en ny medarbetare i Gloria Paine som arbetar med administration/ekonomi. Just nu arbetar vi med flertalet projekt för att uppdatera och digitalisera våra system. Dessutom har vi tagit fram en ny medlemsförsäkring tillsammans med Säkra Stenstaden som är bättre anpassad efter er verksamhet, med större bredd och en mer omfattande stödfunktion.

I går var Sinfs första dag på vårt nya kontor på Fleminggatan 7. Ett nyrenoverat kontor som ligger mycket nära Stockholms centralstation, hit är du alltid varmt välkommen!

Nu önskar vi dig en riktigt trevlig julhelg och en bra start på det nya året!

Hälsningar,
Sanna Arnfjorden Wadström, VD Sinf

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk