Coronavirus,In,Sweden,Female,Doctor,Portrait,Hold,Protect,Face,Surgical

Sverige öppnar upp!

På dagens presskonferens meddelades att samtliga restriktioner avvecklas från den 9 februari, det vill säga onsdag nästa vecka. Samhället öppnar upp igen, men faran är inte helt över. Och det är även fortsatt mycket viktigt att vaccinera sig. 

Folkhälsomyndigheten (FHM) lämnar idag en rekommendation om att Corona inte längre ska klassas som allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Vi har idag verktyg för att hantera pandemin och FHM bedömer att åtgärderna nu är en större fara än själva sjukdomen. I stort har vi nu den robusthet och re ciliens som samhället behöver. 

Nästan alla rekommendationer stryks alltså på onsdag nästa vecka. Ett par anledningar till att regeringen avvecklar restriktionerna är att sjukvården nu klarar sitt uppdrag och att tillräckligt många vaccinerat sig samt att många är immuniserade genom sjukdom. 

Nu kan vi alltså samlas igen på krogen och på mässor. Vi kan återvända till kulturens scener och genomföra cuper, tävlingar och större aktiviteter inomhus. Både allmänna och privata sammankomster är återigen möjliga. 

Kvarvarande rekommendationer är att alla över 12 år fortsatt bör vaccinera sig, att stanna hemma vid sjukdom och undvika nära kontakt med andra samt att ovaccinerade rekommenderas att även fortsatt undvika trängsel och stora folksamlingar. Hälso- och sjukvården och omsorgen behöver också fortsatt vidta riskreducerande och förebyggande åtgärder. 

Dock får vi vänja oss vid att även fortsatt leva med smittan. Nya varianter kommer att få spridning, men vi är idag skyddade på ett helt annat sätt. Och utvecklingen kommer att följas mycket noga. 

Det är en märkbart lättad statsminister Magdalena Andersson som lämnar beskedet och som samtidigt konstaterar att pandemin har lärt oss mycket. Den har exempelvis tydligt visat att sjukvården och äldreomsorgen behöver stärkas.  

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk