Sweden,High,Resolution,Innovation,Concept

Sverige fortsatt ledande innovationsland i EU

EU-kommissionen har presenterat sin årliga rapport om innovation i EU, de så kallade European Innovation Scoreboard. Sverige hamnar på första plats som starkaste innovationsland i EU.

Genom att mäta 32 indikatorer, bl.a. livslångt lärande och antalet anställda i innovativa företag, och jämföra länder kan EU-kommissionen och medlemsländerna få insikt i de relativa styrkorna och svagheterna i innovationssystemen. Detta kan i sin tur ligga till grund för nya åtgärder och satsningar för att ytterligare stärka innovation i EU. För ett litet högteknologiskt exportland som Sverige är innovationer avgörande för vår konkurrenskraft och för klimatomställningen.

Sveriges ordförandeskap i EU börjar den 1 januari 2023 och två av de fem prioriteringarna involverar innovation, nämligen att snabba på klimatomställningen samt att stärka EU:s konkurrenskraft för framtidens jobb. Att Sverige åter igen rankas i topp i European Innovation Scoreboard befäster Sverige som ledande innovationsland och ökar Sveriges möjlighet att inspirera andra länder.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk