Svenskt ledarskap på export

Möte på Seoul National University of Science and Technology

Vi läser ofta om svenska företag som framgångsrikt säljer sina produkter på exportmarknader runt om i världen, men mer sällan om svensk tjänsteexport. LövuddenAkademien i Västerås som arbetar med ledarskapsutveckling, har nyligen besökt Sydkorea och där presenterat sina utbildningar och tankar kring ledarskap. Man fick ett mycket gott mottagande och knöt värdefulla kontakter vilket lett till att ett av Sydkoreas ledande konsult- och utbildningsföretag kommer till Västerås i månadsskiftet juni – juli för en gemensam workshop och fortsatta diskussioner kring ett framtida samarbete.

Bakgrunden till projektet är att Anders Bergström från WOWSCAND AB träffade Lars Danielsson, Sveriges ambassadör i Sydkorea, på ett seminarium förra året. Lars Danielsson berättade att Sydkoreas president Park vill göra Sydkorea mindre beroende av de stora konglomeraten som Samsung, LG, Hyundai etc. och istället utveckla de små och medelstora företagens konkurrens-kraft. Dessa företag är ofta ägarledda med ett gammaldags hierarkiskt ledarskaps baserat på konfucianism. President Park hade därför initierat en benchmarking av ledarskap i små- och medelstora företag i olika länder och resultatet var att svenskt och israeliskt ledarskap var något sydkoreanska företag borde lära mer av. Det som framförallt var intressant med svenskt ledarskap var innovationsförmågan, hur man tog vara på medarbetarnas kompetens samt hur man engagerade medarbetarna i ett företag.

LövuddenAkademien i Västerås genomför ledarskapsutbildningar vilka syftar till att skapa långsiktig lönsamhet genom engagerade och motiverade medarbetare som känner delaktighet i företagets utveckling och man kan uppvisa mycket goda referenser från kunder från olika branscher. Anders Bergström kontaktade därför LövuddenAkademien och frågade om man var intresserade av att undersöka om företagets ledarskapsutbildningar kunde passa den sydkoreanska marknaden. Responsen var positiv och man kom överens om att starta ett projekt där WOWSCAND skulle vara projektledare. En ansökan om en affärsutvecklingscheck från Tillväxtverket söktes via ALMI och efter att ansökan beviljades började WOWSCAND kontakta utvalda företag och organisationer i Sydkorea och Sverige samt svenska ambassaden i Seoul och sydkoreanska ambassaden i Stockholm.

I slutet av mars åkte tre representanter från LövuddenAkademien tillsammans med Anders Bergström till Sydkorea och förutom flera företagsbesök träffade man den statliga organisationen Korea Productivity Center samt det mycket välrenommerade konsult- och utbildningsföretaget Paul & Mark som nu skall komma på besök till Västerås för att bland annat diskutera fortsatt samarbete. LövuddenAkademien fick också möjlighet hålla en uppskattad föreläsning om svenskt ledarskap på ett känt universitet, Seoul National University of Science and Technology och universitetet har uttryckt direkta önskemål om att vidareutveckla kontakterna med LövuddenAkademien.

Den internationella marknaden är öppen för svenska tjänsteföretag och fler företag borde ta chansen att exportera, menar Anders Bergström. Framgångsfaktorerna för att lyckas är god kännedom om olika länder och deras marknadsförutsättningar, tillgång till lokala kontakter och nätverk samt erfarenhet av att ha byggt upp försäljning internationellt.

För mer information, kontakta Anders Bergström, mobil 0739-624 071 eller email andersb1@wowscandinavia.eu.

WOWSCAND AB i Uppsala arbetar som konsulter inom affärsutveckling, internationalisering och ledarskap med kunder från både privat och offentlig sektor såväl i Sverige som internationellt. Uppdragen kan omfatta styrelsearbete, utarbetande och genomförande av affärsstrategier, partnersökningar, etableringar utomlands, kompetensutveckling med mera.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk