Electricity,Expenses,And,Costs,Savings,-,Electrical,Energy,Concept,-

Svenska SME-företag betalar mest för el

Stora svenska industrier har den billigaste elen i Europa. Men svenska småföretag, som förbrukar betydligt mindre el, har en genomsnittlig kWh-kostnad som är mer än dubbelt så hög och dyrare än i många andra EU-länder. Och prisutvecklingen ser ut att fortsätta åt fel håll för mindre bolag.

Teknikkonsultföretaget COWI har gjort en sammanställning som jämför elpriser för företag i Europa. Den visar att svenska verksamheter som förbrukar mycket el, industrier och stora bolag, har de mest konkurrenskraftiga elpriserna i Europa. Sammanställningen visar att svenska företag som förbrukar mycket el (70 000–149 000 MWh) har betalat i genomsnitt 1 krona per kWh, detta att jämföra med småföretagens elpris, som är mer än dubbelt så högt (2,4 kronor per kWh i genomsnitt).

– Som vanligt är det fokus på de stora bolagen säger Sanna Arnfjorden Wadström, vd på Sinf. Det finns över en miljon företag i Sverige och 99 procent av dem har färre än 50 anställda. Sedan 1990 skapar små och medelstora företag 4 av 5 nya jobb i Sverige. Det håller inte längre att små och medelstora företag hela tiden hamnar i bakvattnet, avslutar Sanna Arnfjorden Wadström.

– Sveriges näringsliv är starkt beroende av stabila och låga elpriser. Vi ser nu att elbehovet beräknas öka kraftigt de kommande åren och det får inte leda till att priserna stiger. Det skulle underminera näringslivets konkurrenskraft på kort sikt, men också leda till utslagning av jobb och investeringar, säger Pontus Haag, ansvarig för samhällskontakter på COWI i Sverige.

För småföretag ser läget inte lika fördelaktigt ut, där hamnar Sverige först på elfte plats i samma jämförelse. Verksamheter som förbrukar upp till 20 MWh per år hade i sammanställningen ett genomsnittligt elpris på 2,4 kronor per kWh, alltså i nivå med hushållens priser och klart högre än verksamheter med högre elförbrukning. Detta är drygt en krona per kWh mer än Finland som toppar listan över de lägsta elpriserna för småföretag.

Och utvecklingen ser ut att gå åt fel håll. Mellan 2008 och 2022 har elpriserna för företag med lägst elförbrukning stigit snabbt i Sverige, medan prisökningen har varit relativt begränsad för de med högst elförbrukning. Detta skiljer sig från övriga EU där priserna har stigit mest för de som förbrukar mest, och minst för de som förbrukar minst.

– Precis som för hushållen har elpriserna stigit kraftigt för småföretag. Om de har sämre villkor att driva och utveckla sina verksamheter jämfört med internationella konkurrenter hämmar det såklart deras tillväxt, säger Pontus Haag.

– Vi måste skyndsamt öka vår produktion av förnybar el och då är vindkraft det bästa alternativet. Det är ett måste för att våra industrier ska kunna fortsätta ha konkurrenskraftiga elpriser och för att mindre verksamheter inte ska drabbas hårdare än de redan gör.

COWI har i rapporten “Svenska elpriser – konkurrenskraftiga eller inte?” sammanställt och jämfört elpriser för företag i Europa. Den baseras på de senast tillgängliga siffrorna, första halvåret 2022, och jämför de länder varifrån information om elpriserna är tillgänglig.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk