Diverse,Team,Of,Industrial,Robotics,Engineers,Gathered,Around,Table,With
Enligt underleverantörsbarometern för Q2/Q3 står många företag och stampar.

Svenska företag behöver mer kapital – och nya ägare

Svensk industri har bromsat in, visar Sinfs underleverantörsbarometer för perioden Q2-Q3 2023. – Oroande, säger Sinfs vd Sanna Arnfjorden Wadström. Hon efterlyser fokus på teknikomställning och ägarskiften, så att företagen kan skapa möjligheter att växa.

Enligt underleverantörsbarometern för Q2/Q3 står många företag och stampar. Lönsamheten ligger 10 procent lägre än genomsnittet från de senaste 15 års mätningar. 60 procent av företagen uppger att de har en oförändrad eller minskad omsättning jämfört med föregående kvartal.

– Vi har bra år bakom oss med högkonjunktur, men nu är det ett annat läge. Företagen bromsar in på grund av att det saknas kapital. Nu krävs ett omtag med fokus på teknikomställning och ägarskiften, säger Sanna Arnfjorden Wadström.

Hela 42 procent uppger att de automatiserat produktionen till 50 procent eller mer. Endast 25 procent har automatiserat produktionssystemet de senaste 3 åren. 4 av 5 företag uppger nu att de har digitaliserat de senaste 3 åren.

– Företagen behöver mer kapital för att modernisera sin produktion, bland annat för att minska sin elförbrukning. Det finns regionala investeringsstöd att söka vilket är ett bra initiativ, men alla regioner inkluderas inte. Det riskerar att skapa en ojämn konkurrens, där inte ens svenska företag konkurrerar på lika villkor på samma marknad, säger SannaArnfjorden Wadström.

Ägarskiften kan påskynda teknikomställningen

Sverige har runt 50 000 företag med ägare över 65 år. 58 procent av underleverantörerna uppger att de vill göra en ägarförändring inom tre år. Enligt högskolan i Skövde kommer 35 procent av sysselsättningsökningen under 2000-talet från äldre företag som skapat tillväxt genom en ägarförändring.

– Vi ser i statistiken att företagens utveckling påskyndas i samband med att företagen byter ägare eller anställer en ny nyckelperson eller vd. För att ta vara på de stora resurser som finns är därför ägarskiften en nyckelfråga. Varje företag som framgångsrikt byter ägare innebär tillväxt och därmed fler svenska jobb, säger Sanna Arnfjorden Wadström.

Barometern för kvartalet visar även att:
– 57 procent uppger att de har problem med att hitta utbildad arbetskraft.
– 23 procent planerar att anställa.
– 66 procent bedömer att Sverige är på väg in i eller är mitt i en lågkonjunktur.
– 42 procent är fortsatt drabbade av materialbrist.

Underleverantörsbarometern är en undersökning som genomförts sedan 2007. Varje kvartal mäts omsättningsförändring, förväntad orderingång, kompetensförsörjning och aktuella frågor hos svenska underleverantörer.

Sinf grundades 1941 och är en arbetsgivarorganisation för industri- och tjänsteföretag. Sinf driver frågor för ett bättre företagsklimat för små- och medelstora företag.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk