Svensk Industriförening Sinf bjuder in till seminarium i Almedalen

Vilka är industrins viktigaste frågor inför kommande mandatperiod?

Tisdagen den 3 juli bjuder Sinf in till ett seminarium i Almedalen om vilka frågor som vi anser är de viktigaste för industrin inför kommande mandatperiod. Seminariet leds av Joakim Norlén, VD på Sinfs jurist. De frågor som vi tycker är viktigast för små och medelstora företag i Sverige är betaltider, utbildning och LAS.

Betaltider
Hållbara affärstransaktioner skapar goda förutsättningar för ett konkurrenskraftigt näringsliv. Alla mindre och medelstora företag ska få betalt på 30 dagar för att slippa agera bank till storbolagen. Därmed ökar möjligheterna till nyinvestering och kompetensförsörjning. ​

Utbildning
Det råder en brist på kompetent arbetskraft inom industrin och det saknas i många fall relevanta utbildningar. Gemensamma insatser krävs därför inom politik, näringsliv och skolor.

LAS
Dagens arbetsrättsliga regleringar är ett relativt välfungerande system, men arbetsmarknaden har förändrats. Idag riskerar bland annat kollektivavtalens ställning och turordningsreglerna att hämma tillväxten för mindre och medelstora företag. Därför finns det ett behov av att se över delar av den svenska arbetsrätten.

Med avstamp i de frågorna kommer följande ämnen att behandlas:

  • Vilka utmaningar finns inom industrin?
  • Vilka faktorer hämmar tillväxten i Sverige?
  • Vilka förutsättningar krävs för att SME-bolag ska kunna driva sin verksamhet framgångsrikt?

När
Tisdagen den 3 juli kl 8:30 – 09:30. Frukost serveras från kl 8:00.

Plats
imCode Partner, Björkanderska, Skeppsbron 24

Anmälan
Ingen anmälan krävs

Sinfs evenemang i Almedalsveckans officiella program hittar du här>>

Varmt välkommen!

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk