Svensk Industriförening: Exportsstrategin slukas av administration

OPINIONSBILDNING. Svensk Industriförening varnar för att regeringens ökade investering på 800 miljoner kronor på svensk export, kommer att slukas av inhemsk administration.
Dela med andra

– Det är kul och bra att regeringen ökar exportsatsningarna med 800 miljoner kronor, men pengarna kan försvinna på administration, säger Anders Ekdahl, vd för Svensk Industriförening.

Han tycker att regeringen först borde ha rett hur “Team Sweden”, en samordning av landets exportfrämjande myndigheter ska fungera.

– Team Sweden är inte klart än. Så länge ingen talar om hur det ska hänga ihop, svävar vi i ovisshet. Det hade varit klokt att komplettera med det.

Anders Ekdahl tycker också att de vanliga små och medelstora företagen glöms bort.

– Visserligen säger regeringen att man ska satsa på små- och medelstora företag, men när näringsministern (Mikael Damberg, S) talar, handlar det om att vara med i FNs-upphandlingar och stora globala affärer, born globals eller startups. Men var finns de konkreta åtgärderna för de otroligt duktiga andra och tredje-generationens företag, som finns på 100-tals orter. Det skulle behöva stöd.

Vad för stöd behöver de små- och medelstora företagen?
– Administrativt stöd. På industrimässorna brukar det till exempel finnas en fransk eller en italiensk gemensam monter för småföretag. Men det finns aldrig någon svensk. Det handlar inte om att de svenska företagen inte vill betala för sig, utan om ett administrativt hinder. Det är bedrövligt.

Hur tycker du Business Sweden fungerar efter omorganisationen från Exportrådet?
– Business Sweden är bättre än Exportrådet. Jag känner signaler om att det kan bli bra. Men Almi nämndes inte alls i dag (på regeringens presskonferens), man pratar om kreditgivarna, men de kliver in i de kommande exportaffärerna. Det som behöver finansieras är marknadsinträdet i andra länder. Det kan dröja upp till 18 månader, innan ett företag får affärer och då kan Almi hjälpa till.

Ingår inte Almi i Team Sweden?
– Ja, vem vet vilka som ingår där?

Rolf van den Brink
rolf@dagensopinion.se

http://www.dagensopinion.se/svensk-industrif%C3%B6rening-exportsstrategin-slukas-administration

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk