Summering Elmia Subcontractor

Det är nu en vecka sedan Elmia Subcontractor 2018 avslutades. För Sinfs del är Subcontractor en av våra viktigaste mötesplatser, då flera medlemmar är på plats som besökare och utställare. En enorm samling unika företag ställer varje år ut på mässan där fokus ligger på att fånga nya möjligheter, samla på sig erfarenheter och ventilera nuläget. Att få vara en del av detta känns fantastiskt.

Det var länge sedan vi hade en så lång positiv konjunktur i svensk industri, frågan är bara hur länge den håller i sig. Enligt Underleverantörsbarometern väntar de flesta företag ett lugnare 2019, vilket får många att andas lättare. Tillgången på utbildad arbetskraft har varit den enskilt största utmaningen för företagen, hela 65% ser det som sitt största problem för att kunna växa. Ett tips från paneldiskussionen efter presentationen av Industry Trend Monitor är att få hela personalstyrkan att lyfta sig ytterligare ett steg.

Etablering på internationella marknader för att bredda sin kundbas ses hos många som något riktigt stort. Många väljer att expandera på nya marknader tillsammans med kunder, medan andra testar på egen hand. Genom spännande paneldiskussioner under programpunkten Global Outlook fick vi varje dag lyssna till och möta många intressanta personer som delade med sig av sina erfarenheter. Vi fick bland annat lära oss att många branscher som till synes ser ut att ligga långt ifrån varandra i själva verket kan ha många gemensamma beröringspunkter.

Något som stod klart efter presentationen av Exportenkäten 2018 är att det är en utmaning för bolagen att veta var man bäst hittar hjälp, stöd och kunskap inom export. Här har alla organisationer ett stort arbete med att bättre synliggöra det enorma stöd som finns.

Avslutningsvis vill jag uppmana till att fortsätta möta nya människor, lyssna på deras erfarenheter och ta till dig av deras tips. Våga expandera på nya marknader och fortsätt bredda kundbasen. Jag längtar redan efter nästa års mässa för att möta, diskutera och utbyta erfarenheter tillsammans med alla fantastiska företag.

Hälsningar,
Joakim Norlén
VD, Sinf

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk