Storföretag som bidrar till den ekonomiska hållbarheten

Långa betaltider och sena betalningar skapar negativa effekter för likviditeten i leverantörsföretag. Det påverkar deras tillväxt, innovationskraft och konkurrenskraft, och är därmed ett samhällsekonomiskt problem. För hela den svenska samhällsekonomin handlar de utestående leverantörsbetalningarna om stora belopp.

Enligt en rapport framtagen under våren av Bolagsverket och Tillväxtverket, uppgick de skulder som företag med fler än 250 anställda har till sina leverantörer till 824 miljarder kronor, varav 215 miljarder kronor antas vara de stora företagens leverantörsskulder till svenska små och medelstora företag.

Den 14 november syntes en helsidesannons i Dagens industri med alla bolag som hittills anslutit sig till näringslivets frivilliga initiativ om att korta betaltiderna och skapa sunda affärsrelationer. Bolagen i bilden ovan följer således Uppförandekoden för betaltider. Vi välkomnar fler storföretag att ansluta sig till Uppförandekoden på föreningens webbsida.

Om du som leverantörsföretag upplever långa betaltider vill vi på Sinf höra från dig, med angivelse av vilket bolag du har problem med. Vi bistår gärna med en skrivelse till bolagen om vikten av att korta betaltiderna inom näringslivet och att som storföretag inte utnyttja sin dominerande ställning mot sina leverantörsföretag. Du kan också koppla upp dig mot föreningens nyhetsbrev via hemsidan, för mer fortlöpande information om hur arbetet med att korta betaltiderna fortlöper.

Föreningen för effektiva affärstransaktioner startades av Sinf tillsammans med Almega, Fordonskomponentgruppen FKG, Företagarna och Innovationsföretagen i syfte att korta betaltiderna.

 

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk