Storbolagens bonusar irriterar underleverantörerna

Storbolagens bonusar irriterar underleverantörerna

Att storbolagens bonusar irriterar underleverantörerna, är ytterst tydligt. Det måste också bli ett slut på att Sveriges små- och medelstora företag agerar bank åt stora företag.  I underleverantörsbarometern uppger hela 70 procent av underleverantörerna att de ser positivt på en lagstiftning för att korta betaltiderna.  

För ett år sedan när pandemin svepte in över Sverige uppmärksammades Sinf, och flera av näringslivets företrädare, åter igen på behovet av åtgärder. Då påpekades självklarheten i att de som tar del av Coronastöden också tar ansvar för att betala sina leverantörer på trettio dagar. Staten ställde dock, beklagligt nog, aldrig detta som ett förbehåll för erhållandet av stöd. Och utvecklingen därefter är känd i att vi tvingats läsa om företag som tagit beslut om bonusar i mångmiljonersklassen. Det irriterar underleverantörerna, som nu fått nog av storföretagens oetiska agerande. 

– Bolagen behöver nu sina pengar för att investera och ställa om, och då är det anmärkningsvärt att de små- och medelstora företagens kapital binds i storbolagen. Vi ser återigen i underleverantörsbarometern för årets första kvartal att vi har en livskraftig industri i Sverige, som återhämtar. Problemet med långa betaltider kvarstår dock, och vi ser att det finns en stark tilltro till att lagstiftning kan förbättra villkoren för de små- och medelstora företagen. 56 procent av företagen uppger också att mer än 20 procent av deras intäkter kommer från deras största kund. Det gör dem sårbara för långa betaltider. Vi behöver betydligt kraftfullare åtgärder från våra beslutsfattare och vi behöver det nu, säger Sinfs VD Sanna Arnfjorden Wadström. 

Problemet har förvärrats och betaltiderna har förlängts de senaste åren – det hämmar såväl likviditet som tillväxt. De stora företagen har inte tagit sitt samhällsansvar och aktivt bidragit till att Sveriges små- och medelstora företag får betalt i tid. Vissa underleverantörer kämpar fortfarande med korttidspermitteringar, vilket många storbolag också fått hjälp med. Utvecklingen går åt fel håll. 

En stor irritation hos Underleverantörssverige är bonusutdelningarna i samband med korttidsstöd. 80 procent av underleverantörerna uppger att de ser negativt på storbolagens bonusutdelningar i samband med korttidsstöd.

“Många människor har haft det svårt ekonomiskt, och det ger väldigt fel signaler om företagande när dessa bolag har mage att dela ut pengar när man samtidigt tagit mot stöd. Då bör man betala tillbaka stödet. “Om man tagit emot ekonomisk kompensation så kanske det inte hade behövts om det finns utrymme för utdelningar. Det stödet hade kunnat användas för att rädda andra företag.” är bara några av kommentarerna kring storbolagens bonusar i Sinfs underleverantörsbarometer. 

Samtidigt visar barometern att 42 procent uppger att de ofta eller alltid upplever att deras kunder förhandlar sig till mer än 30 betaldagar. Vidare uppger 29 procent av dessa att förhandlingen ofta är avgörande för om affären blir av. Den stora andelen 91% av de svarande har färre än 49 anställda, vilket vittnar om att det är de små företagen som behöver agera bank till företagen. 

– SME-bolagen kämpar med sina löpande kostnader för verksamheten, under sin väntan på betalningar. De sitter i en besvärlig situation och behöver hjälp för att klara sin likviditet. Samtidigt betalar storbolagen ut bonusar i samband med att de tar emot korttidsstöd och låter småbolagen agera bank, det är självskrivet att det skapar en stor irritation. Det är anmärkningsvärt och hållbarhetsperspektivet hos ett antal av dessa storföretag kan därmed också starkt ifrågasättas, avslutar Sinfs VD, Sanna Arnfjorden Wadström. 

Läs Dagens Industris artikel om detta.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk