Macro,Photo,Of,Many,Swedish,10-krona,Coins.,Selective,Focus,-

Stor höjning av prisbasbeloppet

Prisbasbeloppet, som beräknas med hjälp av konsumentprisindex (KPI), höjs nästa år (2023) med 4 200 kronor och landar på 52 500 kronor. Höjningen är den största på nästan 40 år och grundar sig i att inflationen i juni 2022 var 8,7 procent enligt KPI.

Statistiska Centralbyrån räknar om prisbasbeloppet varje år, baserat på KPI från juni året innan för att spegla det aktuella penningvärdet. Denna gång är alltså höjningen 8,7 procent. Det skriver Hogia HR-info i sitt nyhetsbrev.

Ökningen av prisbasbeloppet kommer bland annat att innebära höjd gräns för vad som klassificeras som en lyxbil och vid vilken inkomst man ska betala statlig inkomstskatt. Eftersom skiktgränsen skjuts uppåt får de med hög inkomst alltså en skattelättnad som en ren konsekvens av det allmänna prisläget.

Höjningen av prisbasbeloppet innebär även att det högsta skattefria traktamentsbeloppet höjs med 20 kronor till 260 kronor per dag och att skatten för förmånsbilar blir högre eftersom en bil för 400 000 kronor nästa år klassificeras som en lyxbil.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk